Ansökan stödåtgärder Föreningsliv - Anläggningar 2017

Senast uppdaterad den 22 mars 2017

Uppgifter på föreningen

 

 

 

*
Behövs insats med maskin typ traktor eller lastmaskin? *
Härmed intygar sökanden om att föreningens styrelse är informerad och står bakom ansökan och projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen kan komma att kontakta er för ytterligare information. *

Publicerad av: Marks kommun