Bidrag och regler 2017

Senast uppdaterad den 17 november 2017

Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun.

För att en förening ska kunna få kommunalt bidrag krävs att föreningen har sitt säte i Marks kommun och att den har godkänts som bidragsberättigad av kultur– och fritidsnämnden. 

Har du frågor angående bidragen, kontakta oss via mejl

Föreningsbidrag: foreningsbidrag@mark.se

Projektbidrag Publikationsbidrag- och produktionsbidrag Kulturarrangemangsbidrag: kulturbyra@mark.se

Folkhälsobidrag: folkhalsan@mark.se

Ungdomsbidrag: folkhalsan@mark.se
Ansökningsformulär: www.mark.se/ungdomsbidrag

Samtliga blanketter för att ansöka om bidrag hittar du under fliken Blanketter för bidrag. Bidragsregler finns att ladda ner under Dokument nedan.

Publicerad av: Marks kommun