Blanketter för bidrag

Senast uppdaterad den 14 februari 2018

På denna sida kan du ladda ner de blanketter du behöver för att söka bidrag.

Lokalt aktivitetsstöd för barn och unga

Ansökan är utformad så att uträkningen sker automatiskt till både det statliga och det kommunala bidraget och det är baserat på de olika regler som ligger till grund för bidraget.

Detta är en modell som i sin helhet är anpassad till bidragsreglerna i Marks kommun och får endast användas av de föreningar som uppfyller de kriterier som i övrigt berättigar till föreningsbidrag i Marks kommun.

I manualen får du all hjälp du kan behöva och även telefon till support.

Lokalt aktivitetsstöd från 65 år

Från och med 2016 kan föreningar söka lokalt aktivitetsstöd för aktiviteter med deltagare över 65 år.

Publicerad av: Marks kommun