Lotteriregistrering

Senast uppdaterad den 13 december 2019

Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan ideella föreningar ansöka om registrering för att anordna lotterier i Marks kommun.

Föreningen ansöker om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen.

Registreringen gäller i 3 år och under den tiden kan föreningen ha flera lotterier, med den totala insatssumman av högst 20 prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor.

Kostnad för registrering är 435 kronor.

Tillståndsfria lotterier

En ideell förening kan anordna mindre lotterier utan registrering. Då gäller vissa förutsättningar:

  • Lotteriet anordnas i samband med en tillställning eller sammankomst.
  • Värdet av varje lott får inte överstiga 1/4000 basbelopp ( ca 11 kronor).
  • Värdet av högsta vinsten får inte överstiga 1/60 basbelopp ( ca 775 kronor).
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde.
  • Dragningen ska ske offentligt innan sammankomsten är slut.

Redovisning

Efter varje lotteris slutförande, ska föreningen redovisa resultatet till kontrollanten, som i sin tur skickar in redovisningsblanketten till kultur- och fritidsförvaltningen.

Blankett för redovisning finns nedan. 

Publicerad av: Marks kommun