Lotteriregistrering

Senast uppdaterad den 10 februari 2020

Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan ideella föreningar ansöka om registrering för att anordna lotterier i Marks kommun.

Föreningen ansöker om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen. Registreringen gäller i 3 år och under den tiden kan föreningen ha flera lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2020 är 48 300 kronor. Kostnad för registrering är 435 kronor.

Lotterier utan registrering

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering. 
Då gäller vissa förutsättningar:

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2020, 12,07 kronor)
  • Vinster får bara vara varor
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2020,
  • 8 050 kronor)
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
    - i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning. 
    - i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Redovisning

Efter varje lotteris slutförande, ska föreningen redovisa resultatet till kontrollanten, som i sin tur skickar in redovisningsblanketten till kultur- och fritidsförvaltningen.

Om du vill läsa mer om lotterier kan du gå in på Spelinspektionens hemsida: www.spelinspektionen.se

Blankett för registrering och redovisning finns nedan. 

Publicerad av: Marks kommun