Stipendier

Senast uppdaterad den 30 december 2022

Här har vi samlat stipendier och utmärkelser som på olika vis lyfter fram och hyllar goda gärningar inom området kultur och fritid. Uppvaktningen av stipendiaterna kommer att ske under våren 2023.

Mästare i Mark 2022

Har du blivit världsmästare, europamästare, nordisk mästare eller svensk mästare i någon idrottsgren under 2022, eller känner du någon som blivit det? Känner du till personer eller lag som är berättigade till utmärkelsen? Gör din anmälan senast den 31 december via mejl: kfn@mark.se.

Vi behöver uppgifter om namn på mästaren, adress, telefonnummer, föreningstillhörighet, idrott, eventuell klassindelning samt plats och datum för mästerskapet.

Följande regler för uppvaktning gäller:

  • Svensk Mästare (lag eller individuellt) i mästerskap sanktionerade av Svenska Riksidrottsförbundet.
  • Mästare i förening som inte ingår i Riksidrottsförbundet men där aktuell förenings riksorganisation sanktionerar mästerskapet som en SM-tävling.
  • Mästare i internationella mästerskap.
  • Mästare skall bo i Marks kommun eller tävla för en förening som är verksam i Marks kommun.   

_____________________________________________________________________

Årets barn- och ungdomsledare 2023

För att stimulera framväxten av goda barn- och ungdomsledare inom idrott, kultur, frilufts- och andra aktiviteter delas utmärkelsen årets barn- och ungdomsledare ut till en ledare för idrott och en ledare inom övrig verksamhet.

Vårt syfte med utmärkelsen är att uppmärksamma alla de barn- och ungdomsledare som många gånger i det tysta på sin fritid lägger ner ett stort arbete för att främja barn och ungdomars fostran och utveckling. 

I bedömningsgrunderna fästs ingen särskild vikt vid tävlingsresultat, tvärtom bedöms istället vilken anda och atmosfär ledaren skapat i och runt den grupp hon/han verkar i. Totalsumman för stipendierna uppgår till 5 000 kronor.

Har du någon kandidat att föreslå som lägger ner ett stort arbete för att främja barns och ungdomars fostran och utveckling? Utmärkelsen utses av kultur- och fritidsnämnden i slutet av året.

Barn- och ungdomsledaren ska verka i en förening i Marks kommun.

Tidigare stipendiater:

2022 Gunilla Dotevall och Bertil Åkesson

2021 Sofia Johansson, Helena Andersson och Carin Peterson

2020 Magnus Brenne, Christine Magnusson och Johanna Magnusson

2019 Bernt Olofsson, Anna Berner och Sara Müllerström

2018 Fredrik Almqvist och Marie Almqvist

2017 Helena Olsson

2016 Eva Berggren och Peter Bengtsson

2015 Cajsa Wessberg och Marianne Karlsson

2014 Jonas Edberg och Marie Englund Hyllstam

2013 Clare Skoglund och Arne Bäckvall

2012 Carina Salomonsson, Ann-Sofie Jordvi, Lena Olsson, Gun Norén, Christian Hansen och Aino Gustavsson

2011 Joakim Mattsson och Christina Zetterberg

2010 Börje Andersson, Gunilla Andersson och Helena Birgersson

2009 Fredrik Söder och Kent Nydén 

2008 Ann-Sofie Österberg och Cecilia Freding-Arenstrand

_____________________________________________________________________

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2023

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium till en eller flera personer som utfört en värdefull kulturell gärning i bygden. 

Ansökning gör du på blanketten Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium (PDF).

Skicka blanketten digitalt till kfn@mark.se eller på papper till Marks kommun, kultur- och fritidsnämnden, 511 80 Kinna.

Tidigare stipendiater:

2022 Joel Hjort, Ove Schewenius och Whilma Olsson

2021 Ann-Sofie Persson, Mats Persson och Hans Gunnarsson

2020 Carl-Erik Johnson, Theo Ågren och Christer Olsson

2019 Kerstin Johnson och Leif-Åke Åkesson

2018 Ingrid Hansson

2017 Göran Andersson, Jan-Åke Stensson och Kenneth Persson

2016 Rune Persson och Hasse Ferm

2015 Per-Anders Wadman och Kjell-Åke Bergkvist

2014 Sigurd ”Sigge” Bengtsson, Örjan Struxsjö och Inga Lill Sjöblom

2013 Bo Scharping

2012 Gustaf Rohelius

2011 Louise Witthöft Österstam

2010 Hugo Karlsson

2009 Bennie Åkerfeldt

2008 Harry Axbrink 

Publicerad av: Marks kommun