Stipendier

Senast uppdaterad den 1 november 2017

Här har vi samlat stipendier och utmärkelser som på olika vis lyfter fram och hyllar goda gärningar inom kulturen.
Kultur- och fritidsförvaltningens årliga uppvaktning av mästare och stipendiater kommer att ske under våren 2018.
Nu är det dags att nominera!

Årets barn- och ungdomsledare

För att stimulera framväxten av goda barn- och ungdomsledare inom idrott, kultur, frilufts- och andra aktiviteter delas utmärkelsen årets barn- och ungdomsledare ut till en ledare för idrott och en ledare inom övrig verksamhet.

Vårt syfte med utmärkelsen är att uppmärksamma alla de barn- och ungdomsledare som många gånger i det tysta på sin fritid lägger ner ett stort arbete för att främja barn och ungdomars fostran och utveckling. 

I bedömningsgrunderna fästs ingen särskild vikt vid tävlingsresultat, tvärtom bedöms istället vilken anda och atmosfär ledaren skapat i och runt den grupp hon/han verkar i. Summan på stipendierna är 5 000 kronor.

Har du någon kandidat att föreslå som lägger ner ett stort arbete för att främja barns och ungdomars fostran och utveckling? Utmärkelsen utses av kultur- och fritidsnämnden. Förslag på kandidater med motivering lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 22 november 2017.

Kontaktperson: Gunvor Alexandersson 
tel: 0320 21 70 97
e-post: gunvor.alexandersson@mark.se

Barn- och ungdomsledaren ska verka i en förening i Marks kommun.

Tidigare stipendiater:

2016 Eva Berggren och Peter Bengtsson

2015 Cajsa Wessberg och Marianne Karlsson

2014 Jonas Edberg och Marie Englund Hyllstam

2013 Clare Skoglund och Arne Bäckvall

2012 Carina Salomonsson, Ann-Sofie Jordvi, Lena Olsson, Gun Norén, Christian Hansen och Aino Gustavsson

2011 Joakim Mattsson och Christina Zetterberg

2010 Börje Andersson, Gunilla Andersson och Helena Birgersson

2009 Fredrik Söder och Kent Nydén 

2008 Ann-Sofie Österberg och Cecilia Freding-Arenstrand

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium till en eller flera personer som utfört en värdefull kulturell gärning i bygden. 

Ansökning gör du på blanketten Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium (PDF).

Skicka blanketten digitalt till kfn@mark.se eller på papper till Marks kommun, kultur- och fritidsnämnden, 511 80 Kinna, senast den 22 november 2017.

Tidigare Stipendiater:

2016 Rune Persson och Hasse Ferm

2015 Per-Anders Wadman och Kjell-Åke Bergkvist

2014 Sigurd ”Sigge” Bengtsson, Örjan Struxsjö och Inga Lill Sjöblom

2013 Bo Scharping

2012 Gustaf Rohelius

2011 Louise Witthöft Österstam

2010 Hugo Karlsson

2009 Bennie Åkerfeldt

2008 Harry Axbrink 

Mästare i Mark

Har du blivit världsmästare, europamästare, nordisk mästare eller svensk mästare i någon idrottsgren under 2017, eller känner du någon som blivit det? Känner du till personer eller lag som är berättigade till utmärkelsen så anmäl det.

 

Meddela Gunvor Alexandersson senast den 31 december 2017 tel: 0320 21 70 97 eller e-post: gunvor.alexandersson@mark.se

Vi behöver uppgifter om namn på Mästaren, adress, telefonnummer, föreningstillhörighet, idrott, eventuell klassindelning samt plats och datum för mästerskapet.

Följande regler för uppvaktning gäller:

  • Svensk Mästare (lag eller individuellt) i mästerskap sanktionerade av Svenska Riksidrottsförbundet.
  • Mästare i förening som inte ingår i Riksidrottsförbundet men där aktuell förenings riksorganisation sanktionerar mästerskapet som en SM-tävling.
  • Mästare i internationella mästerskap.
  • Mästare skall bo i Marks kommun eller tävla för en förening som är verksam i Marks kommun.   

 

Publicerad av: Marks kommun