Stödåtgärd till bidragsberättigade föreningar med anledning av covid-19

Senast uppdaterad den 13 november 2020

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för individ och samhälle, inte minst ekonomiskt. Vi har alla tvingats anpassa våra dagliga beteenden och aktiviteter för att minska smittspridning. Effekterna kommer troligtvis att vara långvariga. Det är därför viktigt att vi anpassar oss efter situationen som råder - vi måste alla hjälpas åt!

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ändra Covid-19 akutbidrag till att gälla för hela året 2020 (2020-01-01 - 2020-12-31) och att sista ansökningsdag flyttas fram till den 28 februari 2021.

Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Ansökan avseende perioden 1 januari till 31 december 2020 öppnar 1 februari och ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 28 februari 2021. Mer information om ansökan kommer efter årsskiftet.

 
Frågor om covid-19 akutbidrag skickas till forening@mark.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Publicerad av: Marks kommun