Tyck till! Förslag till riktlinjer för IOP

Senast uppdaterad den 23 november 2017

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera idéburna organisationer med koppling till social ekonomi och den offentliga sektorn. Marks kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för IOP. Nu kan du lämna dina synpunkter.

Modellen idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapades av Forum, en intresseförening för organisationer med social inriktning. 

IOP bygger på samverkan och ska bidra till samhällsnytta. Det kan exempelvis handla om stödinsatser för utsatta i samhället. IOP kan användas inom både ny och redan pågående verksamhet, men ett formellt avtal måste upprättas mellan parterna. 

Det är den idéburna organisationen som vanligtvis tar initiativ till partnerskapet.

Förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap

Marks kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för IOP. Förslaget är nu ute på remiss vilket innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan beslut fattas.

Här kan du ladda ner remiss och förslag till riktlinjer: 

Tyck till senast den 8 januari 2018

Skicka dina synpunkter till Marks kommun, 511 80 Kinna eller ks@mark.se. 

Dina synpunkter på förslaget måste vara Marks kommun till handa senast den 8 januari 2018.  

Publicerad av: Marks kommun