Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Kulturbyrå Mark

Senast uppdaterad den 11 september 2020

Allmänkultur

Med löpande programserier för barn & familj, samt vuxna verkar vi för att skapa ett intressant och givande möte mellan ett diversifierat kulturprogram och invånare i olika åldrar. Programutbudet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd samt begränsa antalet besökare, med förbehåll för ändringar.

Årligen uppmärksammas Väverskans dag, andra lördagen i maj, då föreningar och andra organisationer deltar i ett gemensamt program som lyfter vår textila kulturhistoria.

Konst i det offentliga rummet

En av Kulturbyrå Marks uppgifter är att hantera ärenden kring konstnärliga gestaltningar i Marks kommun.

Kulturbidrag

Som förening eller privatperson kan du också vända dig till byrån om du har frågor runt kulturbidrag.

Förskola/skola

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen skapar vi ett omväxlande och inspirerande kulturutbud i olika former för våra barn och unga inom ramarna för kommunal förskola/skola.

Kontakt: kulturbyra@mark.se

Publicerad av: Marks kommun