Kulturbyrå Mark

Senast uppdaterad den 29 september 2021

Allmänkultur

Med löpande programserier för barn & familj, samt vuxna verkar vi för att skapa ett intressant och givande möte mellan ett diversifierat kulturprogram och invånare i olika åldrar. Programutbudet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd samt begränsa antalet besökare, med förbehåll för ändringar.

Årligen uppmärksammas Väverskans dag, andra lördagen i maj, då föreningar och andra organisationer deltar i ett gemensamt program som lyfter vår textila kulturhistoria.

Konst i det offentliga rummet

En av Kulturbyrå Marks uppgifter är att hantera ärenden kring konstnärliga gestaltningar i Marks kommun.

Kulturbidrag

Som förening eller privatperson kan du också vända dig till byrån om du har frågor runt kulturbidrag.

Förskola/skola

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen skapar vi ett omväxlande och inspirerande kulturutbud i olika former för våra barn och unga inom ramarna för kommunal förskola/skola.

Kontakt: kulturbyra@mark.se

Publicerad av: Marks kommun