Kulturbyrån Mark

Senast uppdaterad den 2 september 2019

En av Kulturbyrån Marks huvuduppgifter är att hantera ärenden runt kommunens konstinköp, utsmyckningar och offentlig konst i Marks kommun.

Kulturbidrag

Som förening eller privatperson kan du också vända dig till byrån om du har frågor runt kulturbidrag. Blanketter för att söka tillgängliga bidrag finns nedan.

Förskola/skola

Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) samverkar vi att ombesörja ett omväxlande och inspirerande utbud av kultur i olika former till våra barn och unga i förskola/skola. Vi samverkar också om skapande-skola och ett Kulturpass som garanterar barn och unga i kommunal skola/omsorg ett kulturutbud.

Allmänkultur

Med föreningar och andra organisationer samverkar vi för att skapa ett intressant och givande möte mellan kulturprogram och invånare i olika åldrar.

Publicerad av: Marks kommun