Avanmälan från kurs

Senast uppdaterad den 10 januari 2018

Kontakta alltid läraren om elev vill sluta i Kulturskolan. Därefter krävs att nedanstående formulär fylls i. Det räcker inte att endast meddela läraren eller att utebli från lektionerna.

Lånade instrument ska återlämnas i samband med att elev slutar. Kontakta elevens lärare för att avtala tid. 

Bekräftelse

Kontakta Kulturskolans expedition om inte någon bekräftelse har kommit per e-post inom en vecka.

Avanmälan från kurs

Anledning till att elev vill sluta:
Lånar eleven något instrument?

Personuppgifter kommer att registreras enligt lagen om GDPR och behandlas på ett korrekt sätt.

Publicerad av: Marks kommun