Regler och avgifter

Senast uppdaterad den 11 september 2020

Här kan du läsa om våra avgifter och villkor i Kulturskolan.

Anmälan/antagning

Anmälan och mer information om Kulturskolans kurser.

Observera: Önskar elev byta och spela ett annat instrument, krävs en ny anmälan.

Elever antas i den ordningen som anmälan kommer in. Antagningen påverkas också av elevens skolplacering, ålder och val av instrument. Elev som inte erbjuds plats ställs i kö.

Avanmälan från kurs

Kontakta alltid läraren om elev vill sluta i Kulturskolan, men det räcker inte att endast meddela läraren eller att utebli från lektionerna. När du kontaktat lärare loggar du in på Kulturskolans webbaserade SpeedAdminDitt användarnamn är ditt födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD). Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på Glömt lösenord? Lösenordet kan du sedan ändra när du loggat in. Det går också bra att logga in med bank-id

Avgiftsfri undervisning

Kulturskolan är kostnadsfri för alla elever i grundskolan samt alla barn 0-6 år boende i Marks kommun.

Elevavgifter per termin för betalande elever:

  • Grund/förberedande kurs: 345 kr
  • Ämneskurs: 545 kr (Blockflöjt, Klarinett, Kontrabas, Cello,  Piano/Keyboard, Tvärflöjt, Saxofon, Cirkus, Fiol, Slagverk,  Teater, Gitarr, Elbas, Solosång, Horn, Trombon, Trumpet, Tuba)
  • Vuxenundervisning (i mån av plats): 890 kr
  • Instrumenthyra 180 kr

Påbörjad termin betyder betalningsskyldighet för hel termin i förekommande fall. Detta gäller även om eleven uteblir från undervisningen eller slutar under pågående termin.

Avgiften betalas per termin och ämne. Faktura skickas terminsvis. Vid obetald avgift stängs eleven av från undervisningen. När man accepterat en plats gäller deltagaravgiften för en hel termin, även om eleven avbryter kursen.

Lån av instrument

Kulturskolan lånar ut instrument kostnadsfritt för alla elever i grundskolan, samt alla barn 0-6 år boende i Marks kommun, under det första läsåret (dock ej gitarr, blockflöjt, piano/keyboard eller slagverk).  Låntagare förbinder sig att vårda instrumentet väl. Om elev slutar ska instrument återlämnas inom en vecka. Låntagare förbinder sig att betala nödvändigt underhåll och reparation samt att ersätta förlorat och ej återlämnat instrument till nyanskaffningsvärde. 

Noter

Läraren rekommenderar spelbok som eleven själv köper.

Lektionstillfällen

Kulturskolan erbjuder varje elev minst 26 lektionstillfällen/läsår, under förutsättning att eleven påbörjar sin undervisning vid läsårsstarten. Förutom den schemalagda undervisningen, räknas även konserter, workshops och föreställningar som lektionstillfälle.

Förälder/vårdnadshavare är välkommen att närsomhelst närvara på elevens lektion.

Frånvaro elev

Om eleven blir sjuk eller inte kan komma till sin lektion, kontaktas elevens lärare. Om eleven uteblir från undervisningen mer än tre gånger i följd utan att meddela sig, avstängs eleven från sin plats.

Frånvaro lärare

Vi kontaktar er genom att använda oss av den kontaktinformation som vi fått. OBS! Glöm ej att uppdatera den. Uppdatera dina kontaktuppgifter här

Egen insats/träning

Kulturskolan erbjuder stöd och verktyg för eget skapande. För att utvecklas inom respektive ämne krävs en egen insats i form av regelbunden träning utanför lektionstid.

Barn och ungdomar med funktionsvariation

Var vänlig kontakta Kulturskolan, för att på bästa sätt hitta ett ämne som passar just ert barn.

Elevförening

Kulturskolans elevförening är ansluten till RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), en opolitisk förening för musicerande ungdom, som är öppen för alla elever utan kostnad.

Publicerad av: Marks kommun