Cirkus

Flicka i trapets

Foto: Andreas Bergmann Steen

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021

Cirkusträning från 5 år

Eleverna som är mellan 5 och 8 år lär sig genom lekfulla cirkusövningar som stärker deras kropp och självförtroende på ett lustfullt sätt.

När eleverna är mellan 9 och 16 år strukturerar vi lektionerna annorlunda och arbetar mycket med att bygga upp elevernas styrka, färdigheter och mod genom mera avancerade akrobatiska övningar på golvet och i luften. Jonglering är en självklar del av cirkuslektionerna även här. Extra tid till stretch tillkommer från 12 år och uppåt.
För elever som har behov av att träna i mindre grupp finns den möjligheten.

Nycirkus

I denna grupp gör vi nycirkusföreställningar. Föreställningar där du med kroppen som instrument berättar historier. För att gå i denna grupp ska du vara minst 12 år och vara sugen på att stå på en scen. Du ska även gå i en av de andra cirkusträningsgrupperna för att gå i denna grupp. I den här gruppen kan det även hända att vi arbetar med dans, teater och sång med mera. Arbetet med föreställningarna bygger på elevernas egna idéer och fantasi. 

Öppen cirkusträning

Öppen cirkusträning för unga och vuxna från 16 år och uppåt.
Att träna i denna grupp kräver att man har ett eget driv, kan träna självständigt och har god kunskap om vad det innebär att träna säkert. För att träna på denna tid ber vi er kontakta Louise Moesgaard Witthöft, se nedan.

Lärare: Louise Moesgaard Witthöft 

0767 84 9847 louise.moesgaardwitthoft@mark.se

Marta Chaves

0767 84 98 52  marta.chavesdemelo@mark.se

 ______________________________________________

Lokal: Tygrikeshallen, Skene

Kulturskolan är kostnadsfri för alla elever i grundskolan samt alla barn 0-6 år boende i Marks kommun.

Anmälan görs via länk nedan.

Publicerad av: Marks kommun