Instrument

Senast uppdaterad den 16 februari 2021

Drömmer du om att sjunga eller spela ett instrument? Kanske vill du spela i en orkester, i ett rockband, sjunga i kör eller starta en egen grupp.

Som elev i Kulturskolan får du tillsammans med din lärare hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik.
Undervisningen sker på skoltid och i vissa fall efter skoltid. Kulturskolan är kostnadsfri för alla elever i grundskolan samt alla barn 0–6 år boende i Marks kommun.

Kulturskolans verksamhet 

Kulturskolan bedriver delvis distansundervisning sedan den 25 januari.

  • Kulturskolans individuella undervisning på högstadiet och gymnasiet fortsätter på partiell distans tills vidare.
  • På låg- och mellanstadiet fortsätter den individuella undervisningen förutsatt att den går att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du får besked från din lärare om hur just din kurs ser ut.
  • Gruppundervisning i cirkus  har startat den ordinarie verksamheten. Undervisningen bedrivs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Teater- och dramalekundervisning fortsätter på distans tills vidare.
  • Kulturskolans ensemble- och rytmikverksamheter är pausade tills vidare.

Hur terminen fortsätter beror på smittspridningsläget i Västra Götaland. Kommunen bevakar aktivt läget och följer noga Folkhälsomyndighetens bedömningar. Vi behöver alla hjälpas åt med att följa rekommendationerna. Vi håller er uppdaterade vid förändringar.

__________________________________________________

Blåsinstrument - läs mer...

Blåsinstrument är en grupp med många olika instrument inom grupperna bleckblås, träblås och blockflöjt. Vi spelar musik inom olika stilar som visor, jazz, pop, rock och klassiskt. När du lärt dig grunderna på ditt instrument får du dessutom möjlighet att spela i orkester eller ensembler. På brassleken tränar vi puls och rytm på ett lekfullt sätt, skapar musik tillsammans och lär genom att lyssna och känna igen melodier.

Brasslek (4–6 år)

Blockflöjt (från åk 1)

Klarinett (från åk 1)

Saxofon (från åk 1)

Trombon (från åk 1)

Trumpet (från åk 1)

Tuba (från åk 1)

Tvärflöjt (från åk 1)

Horn (från åk 1)

__________________________________________________

Stråkinstrument - läs mer...

På ett stråkinstrument kan du spela allt från folkmusik, pop och rock till klassiskt. Du kan välja mellan fiol och cello. När du lärt dig grunderna på ditt instrument får du dessutom möjlighet att spela i orkester.

Cello (från åk 1)

Fiol (från åk 1)

__________________________________________________

Piano och keyboard - läs mer...

Möjligheterna piano och keyboard är nästintill obegränsade och du kan spela alla olika stilar som till exempel visor, jazz, pop, rock och klassiskt. Du kan kompa, spela ackord, spela efter noter eller på gehör.

Piano/keyboard (från åk 3)

__________________________________________________

Slagverk/trummor - läs mer...

Slagverk är ett samlingsnamn för instrument som du kan slå på. Här kan du spela trumset och många andra rytminstrument. Bland de latinamerikanska rytminstrumenten kommer du i kontakt med bland annat congas, bongos, tamburin och maracas. Melodiinstrumenten inom slagverk heter marimba, vibrafon, xylofon, och klockspel.

Slagverk (från åk 3)

__________________________________________________

Gitarr - läs mer...

Inom denna instrumentgrupp får du lära dig spela melodispel, ackordspel och läsa noter. Vi spelar musik inom olika stilar som visor, jazz, pop, rock och klassiskt. När du lärt dig grunderna på ditt instrument får du dessutom möjlighet att spela i orkester eller ensembler. En del undervisning sker i mindre grupper redan från början.

Elbas (från åk 3)

Gitarr/elgitarr (från åk 3)

Publicerad av: Marks kommun