Piano och keyboard

Senast uppdaterad den 27 augusti 2021

Möjligheterna piano och keyboard är nästintill obegränsade och du kan spela alla olika stilar som till exempel visor, jazz, pop, rock och klassiskt. Du kan kompa, spela ackord, spela efter noter eller på gehör.

Piano/keyboard (från åk 3)

Lärare: 

Christer Nordahl

0767 84 98 43  christer.nordahl@mark.se

Samuel Dellstig

0767 84 98 51  samuel.dellstig@mark.se

 ______________________________________________

Lokal: Enligt överenskommelse med lärare vid erbjudande om plats.

Dag och tid: Enligt överenskommelse med lärare vid erbjudande om plats.

Lån av instrument: Nej.

Kulturskolan är kostnadsfri för alla elever i grundskolan samt alla barn 0–6 år boende i Marks kommun. 

Just nu är det lång kö till piano.

Anmälan görs via länk nedan.

Tillbaka...

Publicerad av: Marks kommun