Slagverk

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021

Slagverk är ett samlingsnamn för instrument du kan slå på. Här kan du spela trumset och många andra rytminstrument. Bland de latinamerikanska rytminstrumenten kommer du i kontakt med bland annat congas, bongos, tamburin och maracas. Melodiinstrumenten inom slagverk heter marimba, vibrafon, xylofon, och klockspel.

Slagverk (från åk 3)

Lärare:
Rickard Jonsson
0761 16 27 93 mejl: rickard.jonsson@mark.se

______________________________________________

Lokal: Enligt överenskommelse med lärare vid erbjudande om plats.

Dag och tid: Enligt överenskommelse med lärare vid erbjudande om plats.

Lån av instrument: Nej.

Kulturskolan är kostnadsfri för alla elever i grundskolan samt alla barn 0-6 år boende i Marks kommun. 

Anmälan görs via länk nedan.

Tillbaka...

Publicerad av: Marks kommun