Utforska din kreativitet

Senast uppdaterad den 20 augusti 2021

Kreativa Spår i Kulturskolan är ett projekt i Marks kommun som vänder sig till barn och ungdomar som ännu inte upptäckt Kulturskolan.

Vi arbetar gränsöverskridande där kreativa möten står i centrum. Vi erbjuder möjlighet att genom drama, bild, form, sång och musik utforska och utveckla deltagarnas kreativa språk, säger Lena Persson, projektledare.
Syftet med Kreativa Spår är att bredda målgrupperna för Kulturskolan samt undersöka nya undervisningsformer. Kulturskolan saknar och vill berikas av unga nyanlända, personer med funktionsvariation och barn och unga från socioekonomiskt svaga grupper.
Projektet stöds av Statens Kulturråd och kommer att pågå fram till juni 2022.
I projektet arbetar en auktoriserad dramapedagog och en musiklärare. Verksamheten har sin bas i den välutrustade Ateljén under Rydals museum.

Bild och form, drama och teater, musik och sång

Vi arbetar gränsöverskridande, vilket betyder att vi låter de olika konstformerna mötas och inspirera varandra. Deltagarna kommer till exempel att få prova på olika bildtekniker, sång, musikinstrument, dramaövningar med mera.

Kostnadsfritt

Det kostar inget att vara med i Kreativa Spår. Är du sugen på att utforska din kreativitet, så tveka inte utan kontakta Kulturskolan och anmäl dig till projektet.

Kontakt

Vid frågor och anmälan kontakta projektledare Lena Persson
0738 01 26 99
Lena.persson2@mark.se

 

Publicerad av: Marks kommun