Kulturskolans lärare

Senast uppdaterad den 11 september 2020

Behöver du komma i kontakt med oss, eller är du bara nyfiken på vilka vi är som jobbar på Kulturskolan?

 

Blåsinstrument

Emelie Olofsson, tvärflöjt

Tel: 0739 35 71 28, mejl: emelie.olofsson@mark.se

Inger-Lisa Bäckvall, blockflöjt

Tel: 0767 67 09 57, mejl: inger-lisa.backvall@mark.se

Susanne Henriksson, blockflöjt

Tel: 0767 84 98 51, mejl: susanne.henriksson@mark.se

Urban Karlsson, klarinett och saxofon

Tel: 0767 84 98 53, mejl: urban.karlsson@mark.se

_____________________________________________________

Brassinstrument och brasslek

Magnus Hylander, tuba, trombon, trumpet, horn och brasslek

Tel: 0707 27 97 63, mejl: magnus.hylander@mark.se

_____________________________________________________

Stråkinstrument

Anders Sjökvist, cello

Tel: 0705 48 31 49, mejl: anders.sjokvist@mark.se

Margit Ragnarsson, fiol

Tel: 0767 84 98 48, mejl: margit.ragnarsson@mark.se

_____________________________________________________

Piano och keyboard

Christer Nordahl, piano

Tel: 0767 84 98 43, mejl: christer.nordahl@mark.se

Susanne Henriksson, piano

Tel: 0767 84 98 51, mejl: susanne.henriksson@mark.se

_____________________________________________________

Slagverk

Rickard Jonsson, slagverk

Tel: 0761 16 27 93, mejl: rickard.jonsson@mark.se

_____________________________________________________

Solosång, gruppsång, sånglek och rytmik

Emelie Olofsson, gruppsång, sånglek och rytmik

 Tel: 0739 35 71 28, mejl: emelie.olofsson@mark.se

Helena Westin, gruppsång, solosång och rytmik

Tel: 0767 84 98 44, helena.westin@mark.se

Åsa Hagerfors, solosång

Tel: 0707 94 41 01, asa.hagerfors@mark.se

 _____________________________________________________

Gitarr, elgitarr och elbas 

Emelie Olofsson, gitarr, elgitarr och elbas

Tel: 0739 35 71 28, mejl: emelie.olofsson@mark.se

Jens Gullbrandsson Ahlsén, gitarr, elgitarr och elbas

Tel: 0767 84 98 40, mejl: jens.gullbrandsson@mark.se

Sebastian Caldas Zeballos, gitarr, elgitarr och elbas
Tel: 0736 93 86 26, mejl: sebastian.caldaszeballos@mark.se

Thomas Ogelid, gitarr, elgitarr och elbas

Tel: 0704 56 23 80, mejl: braskamin13@gmail.com

Tobias Karlsson, gitarr, elgitarr och elbas

Tel: 0767 84 98 88, mejl: tobias.karlsson@mark.se

Urban Karlsson, gitarr, elgitarr och elbas

Tel: 0767 84 98 53, mejl: urban.karlsson@mark.se

_____________________________________________________

Cirkus

Louise Moesgaard Witthoft

Tel: 0767 84 98 47, mejl: louise.mosegaardwitthoft@mark.se

Marta Chaves De Melo
Tel: 0767 84 98 52, mejl: marta.chavesdemelo@mark.se

_____________________________________________________

Teater, dramalek och Street Words

Ingrid Nilsson

Tel: 0767 84 98 46, mejl: ingrid.nilsson@mark.se

_____________________________________________________

Kreativt musikskapande

Mathias Correia de Melo

Tel: 0702 92 69 78, mejl: info@mathiasmelo.com

 _____________________________________________________

DJ (discjockey)

Robin Johnsson
Tel: 0705 63 38 85

_____________________________________________________

Kreativa spår

Lena Persson

Tel: 0738 01 26 99, mejl: lena.persson2@mark.se

Kerstin Andrén Lundqvist

Tel: 0709 29 96 33, mejl: kerstin.andren@telia.com

_____________________________________________________

Publicerad av: Marks kommun