Uppdatera kontaktuppgifter

Senast uppdaterad den 11 september 2020

Ibland behöver vi på kulturskolan komma i kontakt med dig som förälder. Det kan handla om erbjudande om en plats i verksamheten, schemaförändringar, inställda lektioner och övergripande information som rör just ditt barn.

För att vi ska kunna kontakta dig behöver vi ha tillgång till aktuell e-postadress och telefonnummer.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Personuppgifter i anmälan kommer att registreras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifter kommer att behandlas på ett korrekt sätt.

Fyll i dina kontaktuppgifter:

Publicerad av: Marks kommun