Avanmälan från kurs

Senast uppdaterad den 10 januari 2018

Kontakta alltid läraren om elev vill sluta i Kulturskolan. Därefter krävs att nedanstående formulär fylls i. Det räcker inte att endast meddela läraren eller att utebli från lektionerna.

Lånade instrument ska återlämnas i samband med att elev slutar. Kontakta elevens lärare för att avtala tid. 

Bekräftelse

Kontakta Kulturskolans expedition om inte någon bekräftelse har kommit per epost inom en vecka.

Avanmälan från kurs

Anledning till att elev vill sluta:
Lånar eleven något instrument?

Personuppgifter kommer att registreras i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen §25). Personuppgifter kommer att behandlas på ett korrekt sätt.

Publicerad av: Marks kommun