Regler och avgifter

Senast uppdaterad den 30 januari 2017

Vi ser fram emot att ha dig som elev i Kulturskolan. Här kan du läsa om våra avgifter och villkor.

Anmälan/antagning

Du anmäler dig till kulturskolan på vår hemsida mark.se/kulturskolan, via formulär eller anmälningsblankett.

Anmälan är bindande först när du accepterat erbjuden plats. Nya elever har möjlighet att ”prova på” två lektioner. Önskar du byta och spela ett annat instrument, är du välkommen med en ny anmälan.

Eleverna antas i den ordningen som anmälan kommer in. Antagningen påverkas också av elevens skolplacering, ålder och val av instrument. Du som inte blir erbjuden en plats hamnar i kö.

Avgiftsfri undervisning

För elever i grundskolan är undervisning i ämneskurs och högre kurs avgiftsfri.

Senare start på terminen

Om plats erbjuds efter terminens start, gäller följande i förekommande fall: Hel deltagaravgift debiteras kurser som påbörjats en till fyra veckor in på terminen. Vid senare start reduceras deltagaravgiften.

Uppsägning av plats

Avanmälan/uppsägning av plats görs av räkningsmottagare/vårdnadshavare till kulturskolans expedition på
telefon: 0320 21 72 63, eller via e-post: kulturskolan@mark.se.

Elevavgifter per termin för betalande elever:

  • Ämneskurs: 530 kr (Blockflöjt,Kontrabas, Tuba, Cello,  Piano/Keyboard, Tvärflöjt, Elbas, Saxofon, Nycirkus, Fiol, Slagverk,  Teater, Gitarr, Solosång, Suzukicello, Horn, Trombon, Trumpet, Klarinett)
  • Förberedande kurs: 335 kr (Brassrytmik Rytmik Cirkuslek Dramalek)
  • Körsång: 335 kr
  • Högre kurs: 1120 kr
  • Vuxenundervisning (i mån av plats): 865 kr

Påbörjad termin betyder betalningsskyldighet för hel termin i förekommande fall.
Detta gäller även om eleven uteblir från undervisningen eller slutar under pågående termin. Avgiften betalas per termin och ämne. Faktura skickas terminsvis. Vid obetald avgift stängs eleven av från undervisningen. När man accepterat en plats gäller deltagaravgiften för en hel termin, även om eleven avbryter kursen.

Instrumenthyra

Kulturskolan hyr ut instrument under det första läsåret, dock ej gitarr, blockflöjt, piano/keyboard och slagverk.
Instrumenthyra: 173 kr/termin.

Noter

Läraren rekommenderar spelbok som eleven själv köper.

Garanti

Kulturskolan erbjuder varje elev minst 26 lektionstillfällen/läsår, under förutsättning att eleven påbörjar sin undervisning vid läsårsstarten. Förutom den schemalagda undervisningen, räknas även konserter, workshops och föreställningar, som lektionstillfälle.

Frånvaro elev

Om eleven blir sjuk eller inte kan komma till sin lektion, kontaktas elevens lärare. Om eleven uteblir från undervisningen mer än tre gånger i följd utan att meddela sig, avstängs eleven från sin plats.

Frånvaro lärare

Vi kontaktar er genom att använda oss av den kontaktinformation som vi fått. OBS! Glöm ej att uppdatera den.

Egen insats/träning

Kulturskolan erbjuder stöd och verktyg för eget skapande. För att utvecklas inom respektive ämne krävs en egen insats i form av regelbunden träning utanför lektionstid.

Barn och ungdomar med funktionsvariation

Var vänlig kontakta Kulturskolan, för att på bästa sätt hitta ett ämne som passar just ert barn.

Elevförening

Kulturskolans elevförening är ansluten till RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), en opolitisk förening för musicerande ungdom, som är öppen för alla elever utan kostnad.

Publicerad av: Marks kommun