Kulturskolans knattar

Senast uppdaterad den 19 april 2016

För dig som är i ålder 3-6 år finns en rad kurser att välja på. Genom lek med rytmer, rörelser, melodier, instrument, teater och kroppskonster tänjer du på dina gränser för vad du kan och vågar.

Alla kurser är utvecklande för motorik, koncentration, kreativitet, musikalitet, personlighet och social förmåga. Knatteskolan är dessutom en fantastiskt bra förberedelse för dig som sedan väljer att fortsätta med lektioner i skolåldern. 

Anmäl dig genom att fylla i vårt anmälningsformulär. 

Följande kurser finns att välja mellan: 

Rytmik (3-5 år)

Vi sjunger tillsammans, dansar, klappar rytmer, lyssnar och gör rörelsesånger. Du får spela på olika sorters rytminstrument.
Lärare: Helena Westin

Brassrytmik (5-6 år)

Vi tränar puls och rytm på ett lekfullt sätt, skapar musik tillsammans och lär genom att lyssna och känna igen melodier. Du får spela Pockettrumpet, en mindre trumpet byggd för yngre barn.
Lärare: Arne Bäckvall

Cirkuslek (5-6 år)

Här blir det mycket lek och många roliga övningar där vi klättrar, balanserar, rullar och jonglerar. Du får använda flera olika cirkusredskap.
Lärare: Louise Österstam

Dramalek (5-6 år)

I våra teaterlekar jobbar vi med rösten och rörelser, och lär oss samtidigt hur man samarbetar och visar respekt för varandra. Du får använda olika kläder och rekvisita som är en viktig del i dramaleken. 
Lärare: Elina Wadman

Cello (från 5 år)

Med Suzuki-metoden lär du dig spela cello (utan noter) tillsammans med din förälder. Föräldern startar först i en vuxengrupp och lär sig grunderna. Sedan övar och spelar ni tillsammans hemma och på lektion. Vi har två lektioner i veckan, en med elev/förälder/lärare och en grupplektion där alla deltar.
Lärare: Elisabet Karlsson

Publicerad av: Marks kommun