Kulturskolans lärare

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021

Behöver du komma i kontakt med oss, eller är du bara nyfiken på vilka vi är som jobbar på Kulturskolan?

Blåsinstrument

Sandra Holmberg, tvärflöjt
073 935 71 28, sandra.holmberg@mark.se

Inger-Lisa Bäckvall, blockflöjt
076 767 09 57, inger-lisa.backvall@mark.se

Urban Karlsson, klarinett och saxofon
076 784 98 53, urban.karlsson@mark.se

_____________________________________________________

Brassinstrument och musiklek

Lars Sandin, tuba, trombon, trumpet, horn och musiklek
070 727 97 63, lars.sandin@mark.se

Helena Westin, musiklek
076 784 98 44, helena.westin@mark.se

_____________________________________________________

Stråkinstrument

Anders Sjökvist, cello
073 952 03 61, anders.sjokvist@mark.se

Margit Ragnarsson, fiol
076 784 98 48, margit.ragnarsson@mark.se

_____________________________________________________

Piano och keyboard

Samuel Dellstig,
076 784 98 51, samuel.dellstig@mark.se

Weronica Nordh
076 784 98 43 , weronica.nordh@mark.se

 _____________________________________________________

Slagverk

Rickard Jonsson
076 116 27 93, rickard.jonsson@mark.se

_____________________________________________________

Solosång och gruppsång 

Helena Westin
076 784 98 44, helena.westin@mark.se

Ida Malkolmsson Gadd
070 794 41 01, ida.malkolmsson@mark.se

 _____________________________________________________

Gitarr, elgitarr och elbas 

Jens Gullbrandsson Ahlsén
076 784 98 40, jens.gullbrandsson@mark.se

Sebastian Caldas Zeballos
073 693 86 26, sebastian.caldaszeballos@mark.se

Thomas Ogelid
073 918 60 94, thomas.ogelid@mark.se

Urban Karlsson
076 784 98 53, urban.karlsson@mark.se

_____________________________________________________

Cirkus

Louise Moesgaard Witthoft
076 784 98 47, louise.moesgaardwitthoft@mark.se

Jailton Carneiro
070 792 69 48, jailton.carneiro@mark.se

Maja Elmelid
070 582 90 72, maja.elmelid@mark.se

Lisa Bjerre Handberg
076 784 98 52, lisa.bjerrehandberg@mark.se

 _____________________________________________________

Teater, dramalek

Lena Persson
076 784 98 46, lena.persson2@mark.se

_____________________________________________________

Digitalt musikskapande

Mathias Melo
070 292 69 78, mathias.melo@mark.se 

_____________________________________________________

Kreativa spår

Lena Persson
076 784 98 46, lena.persson2@mark.se

Ida Malkolmsson Gadd
070 794 41 01, ida.malkolmsson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun