Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Kurser för yngre elever

Senast uppdaterad den 12 april 2019

För dig som är i ålder 3-6 år finns en rad kurser att välja på. Genom lek med rytmer, rörelser, melodier, instrument, teater och cirkuslek tänjer du på dina gränser för vad du kan och vågar.

Alla kurser är utvecklande för motorik, koncentration, kreativitet, musikalitet, personlighet och social förmåga. Kurserna är dessutom en bra förberedelse för dig som sedan väljer att fortsätta med lektioner i skolåldern. 

Anmäl dig genom att fylla i vårt anmälningsformulär. 

Följande kurser finns att välja mellan: 

Rytmik (3-5 år)

Vi sjunger tillsammans, dansar, klappar rytmer, lyssnar och gör rörelsesånger. Du får spela på olika sorters rytminstrument.
Lärare: Helena Westin

Cirkusträning (från 5 år)

Här blir det mycket lek och många roliga övningar där vi klättrar, balanserar, rullar och jonglerar. Du får använda flera olika cirkusredskap.
Lärare: Louise Moesgaard Witthøft

Dramalek (5-6 år)

I våra teaterlekar jobbar vi med rösten och rörelser, och lär oss samtidigt hur man samarbetar och visar respekt för varandra. Du får använda olika kläder och rekvisita som är en viktig del i dramaleken. 
Lärare: Elina Wadman

Suzukicello (från 5 år)

Med Suzuki-metoden lär du dig spela cello (utan noter) tillsammans med din förälder. Föräldern startar först i en vuxengrupp och lär sig grunderna. Sedan övar och spelar ni tillsammans hemma och på lektion. Vi har två lektioner i veckan, en med elev/förälder/lärare och en grupplektion där alla deltar.
Lärare: Elisabet Karlsson

Publicerad av: Marks kommun