Personal

Senast uppdaterad den 12 april 2019

Behöver du komma i kontakt med oss, eller är du bara nyfiken på vilka vi är som jobbar på Kulturskolan? Här finns kontaktuppgifter.

Annika Löfvenberg
Administratör
0320 21 72 63
kulturskolan@mark.se

Antonio Tafuri
Tvärflöjt, Gitarr
0767 84 98 41
antonio.tafuri@mark.se

Christer Nordahl
Piano
0767 84 98 43
christer.nordahl@mark.se

Elina Wadman
Drama och teater
0767 84 98 46
elina.wadman@mark.se

Elisabet Karlsson
Fiol, cello
0703 18 23 15
elisabet.karlsson@mark.se

Emanuel Kling
Fiol 
emanuel.kling@mark.se

Helena Westin
Sång, rytmik
0767 84 98 44
helena.westin@mark.se

Ida Malkolmson
Sång
ida.malkolmson@mark.se

Inger-Lisa Bäckvall
Blockflöjt
0767 67 09 57
inger-lisa.backvall@mark.se

Jens Gullbrandsson
Gitarr
0767 84 98 40 
jens.gullbrandsson@mark.se 

Lars Sandin
Brassinstrument

0767 84 98 40 

lars.sandin@mark.se

Louise Moesgaard Witthøft 
Cirkusträning
0767-84 98 47
louise.moesgaardwitthoft@mark.se

Margit Ragnarsson
Fiol
0767 84 98 48
margit.ragnarsson@mark.se 

Rickard Jonsson
Slagverk
0761 16 27 93
rickard.jonsson@mark.se 

Susanne Henriksson
Piano, blockflöjt
0767 84 98 51
susanne.henriksson@mark.se

Thomas Ogelid
Gitarr
0767 84 98 52
thomas.ogelid@mark.se

Tobias Karlsson
Gitarr
0767 84 98 88
tobias.karlsson@mark.se

Karin Ryberg Manhem
TF Enhetschef
0320 21 74 99

karin.RybergManhem@mark.se

Urban Karlsson
Klarinett, saxofon
0767 84 98 53
urban.karlsson@mark.se 

Publicerad av: Marks kommun