Sångturen

Senast uppdaterad den 30 januari 2023

Sångturen är ett allsångsprojekt som riktar sig till alla förstaklassare i Mark.

Sångturen

Sångturen är ett allsångsprojekt som riktar sig till alla förstaklassare i Marks kommun. Under hösten besökte fyra lag med pedagoger från Kulturskolan klasserna varannan vecka på Parkskolan, Fritslaskolan, Strömskolan, Stommenskolan, Leteboskolan, Sjöbyskolan och Björketorpskolan. Temat för höstens sångtur var FN och barnkonventionen.

Under våren har projektet miljö och klimat som tema och då besöker Kulturskolans pedagoger Öxabäckskolan, Torestorpskolan, Örbyskolan och Montessoriskolan Pärlan, Sätilaskolan, Ubbhultskolan, Hyssnaskolan och Fotskälskolan.

Klasserna får även besök av en dramapedagog vid ett tillfälle.

Foto: Marie Selenius
Varje termins projekt mynnar ut i en allsångskonsert, där alla klasserna sjunger tillsammans. I oktober 2021 hölls den första konserten i Lyckesalen på Nya Lyckeskolan, Kinna. 

Publicerad av: Marks kommun