Spela på skoltid

Senast uppdaterad den 6 december 2022

I mån av plats erbjuder Kulturskolan i Mark individuell undervisning på kommunens grundskolor. Har eleven blivit erbjuden plats i kulturskolans undervisning på en grundskola kan lektionen ske under eller efter skoltid.

Om undervisningen sker under skoltid behövs en ledighetsansökan bli beviljad av rektor på respektive skola. Använd blanketten "Ansökan om ledighet för elev" i länken nedan. I rutan Anledning till ledighet  skriver du Deltagande i kulturskolans undervisning, 20 minuter/vecka. Efter beviljad ledighet från rektor ska den godkända blanketten skickas på mejl från vårdnadshavare till kulturskolan, kulturskolan@mark.se.

 

Länk till ansökan om ledighet för elev

Publicerad av: Marks kommun