Ansökan om inomhustider för säsongen 2024–2025

Senast uppdaterad den 6 mars 2024

Vi påbörjar nu arbetet med säsongsfördelningen av inomhustider för höst- och vårsäsongen 2024/2025.

Föreningar

Föreningar erbjuds de tider som de blev tilldelade tidigare säsong. De tider ni önskar ha kvar ansöks om i Interbook GO. Önskar ni ytterligare tider eller ändra tider ansöks även dessa och markeras som “önskemål”. Önskemålen tas emot och behandlas enligt våra prioriteringsregler. Fördelning av tiderna meddelas via mejl i maj/juni.

  • Ansökan görs i två ansökningsperioder, vår- och hösttermin
  • Boka varje träning separat för möjligheten att kunna avboka/ändra varje träning för sig under säsongen.
  • Ansökan är öppen 20 mars─17 april. Ansökningar som kommer in efter den 17 april behandlas inte.

Privata kunder

Privata kunder kan skicka in bokningsförfrågningar från 6 juni.

Publicerad av: Marks kommun