Museets Ateljé

Barn som målar och dekorerar en gren i Ateljen

Foto: Ateljen

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020

Ateljén i Rydal – en kreativ verkstad

Rydals museum ansvarar för Ateljén som ligger på bottenvåningen i gamla spinnerifabriken. Ingången till Ateljén hittar du på fabrikens långsida vid stora parkeringen. Om museet är öppet, när det samtidigt är aktivitet i ateljén, kan du antingen gå in på långsidan eller genom museets ordinarie entré. 

Kultur- och fritidsförvaltningen använder museets ateljé för olika verksamheter som till exempel kulturskolans kreativa spår, nycirkus samt sommarpeppens ungdomsaktiviteter. Vidare arrangeras också Vävcaféer i samregi med projektet Internationellt Vävcenter Sjuhärad, där Mark är en av två stödkommuner i Sjuhärad. För Rydals museums verksamhet är ateljén en tillgång som utnyttjas både i skolprogram och som fritidsaktivitet med barn, ungdom och vuxna som målgrupp.

Alla ger uttryck för kreativitet, skapande, upplevelser och lärande. På olika sätt och med olika material finns ambitionen att ge lust och inspiration till olika former av skapande. Museets Ateljé är välutrustad. Uttryck och metoder inom textil-, slöjd-, måleri-, skulptur- och trycktekniker samt drama, teater, dans och nycirkus hittar sin plats i denna kreativa verkstad.

Välkommen att följa utbud och program i Museets Ateljé!

Publicerad av: Marks kommun