Program och aktiviteter

Museiintendent Christina Shearer föreläser om Rydals textila historia vid en maskinvisning.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 17 september 2019

Det är alltid saker på gång på Rydals museum, välkommen att ta del av aktiviteter, invigningar och vernissager!

Gratis visningar

Maskinvisning  drop-in - demonstrationskörning av textilmaskinerna
Söndag 22 september klockan 12.00–16.00
Torsdag 26 september klockan 13.00–19.00
Söndag 6 oktober klockan 12.00–16.00
Söndag 20 oktober klockan 12.00–16.00
Torsdag 24 oktober klockan 12.00–16.00
Torsdag 24 oktober klockan 12.00–19.00

__________________________________________________ 

Invigning lördag 28 september klockan 13.00–16.00

Ljus och rörelse – foto i blandteknik, Jan Larsson

Passa på att träffa fotografen

____________________________________________________ 

Finissage söndag 10 november klockan 13.00–16.00
Morgan Ferm – Mekaniska målningar

Konstnären håller en specialvisning

____________________________________________________ 

Advent i Mark

Knutpunkten för Advent i Mark kommer att vara på Rydals museum. I en viktig del av projektet bjuds privatpersoner, föreningar, näringsliv och byalag in för att formge och dekorera fönster i Rydals fabriksfastighet. Fönstren kommer att tändas upp efter hand under advent, som lucköppning. Alla deltagare har fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt. Den här delen av projektet stöds av Kultur i Väst och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Följ Rydals museum på sociala medier för att få uppdatering.

Läs mer om projektet här: https://www.mark.se/invanare/kultur-och-fritid/aktuella-program/advent-i-mark/

 

Publicerad av: Marks kommun