Advent i Mark

Senast uppdaterad den 14 juni 2019

I vinter har du som invånare eller verksam i Mark en möjlighet att vara med och bygga gemenskap i projektet ”Advent i Mark”. I projektet vill vi inspirera och engagera föreningar, byalag, näringsliv och markbor att bidra till aktiviteter i hela kommunen, som människor vill besöka för en trevlig stund. Förhoppningen är att vi med gemensamma krafter ska skapa en återkommande tradition.

Har du en lucka för att sätta Mark på kartan?

Knutpunkten för Advent i Mark kommer att vara på Rydals museum. I en viktig del av projektet bjuds privatpersoner, föreningar, näringsliv och byalag in för att formge och dekorera fönster i Rydals fabriksfastighet. Fönstren kommer att tändas upp efter hand under advent, som lucköppning. Alla deltagare har fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt. Den här delen av projektet stöds av Kultur i Väst och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

De som inte är med och dekorerar fönster på Rydals museum vill vi också engagera och göra delaktiga genom att de kan smycka sitt eget fönster. Förhoppningen är att andra kringarrangemang också bidrar till att människor vill besöka, shoppa, äta och delta i olika aktiviteter i hela kommunen under denna tiden.

Läs mer om formgivning av fönster här. >>  

Mer om Advent i Mark

Mer information om Advent i Mark kommer i början av hösten.

Publicerad av: Marks kommun