Lysande fönster i Rydal

Senast uppdaterad den 6 december 2019

Lysande fönster i Rydal är en del i det kommunomfattande projektet Advent i Mark och genomförs i år för första gången. Rydals museum har bjudit in privatpersoner, föreningar, näringsliv, offentliga verksamheter, byalag och organisationer att formge och dekorera ett fönster i Rydals fabriksfastighet. Alla deltagare har fått fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt. Fönstren tänds upp efter hand, som en adventskalender.

Lucköppning och aktiviteter

Varje dag mellan 1 december och 24 december tänds ett eller flera fönster i den gigantiska adventskalendern, den gamla fabriksfastigheten i Rydal. Efter att ett fönster tänts upp kommer det sedan vara tänt dagligen mellan kl. 15–22, fram till och med 12 januari. Totalt kommer 27 fönster att tändas. Vi lägger kontinuerligt upp information om varje fönsterinstallation under ”lucköppning” på museets hemsida.

Under söndagarna i december anordnar vi gratisevenemang av olika slag och visar upp veckans fönster. Det blir konserter, workshops och gympapass. Mer information om dessa aktiviteter finns under program på museets hemsida och på museets facebook.

Mark och Saltair

Vi hoppas med projektet kunna sätta Mark på kartan och vill med den kreativa processen skapa förutsättningar för glädje och samhörighet.  

Advent i Mark pågår 1 december 2019–12 januari 2020 och är religiöst och politiskt obundet.  Inspirationen med en gigantisk julkalender är hämtad från Saltaire i England, vilka sedan 2006 har arrangerat en Living Advent Calendar. Samarbetet med Saltaire sker på flera sätt, bland annat genom att Rydals museum har en fönsterinstallation i Saltaire (tänds 16 december) och Saltaire har en i Rydal (tänds 24 december). Samarbetet sker också digitalt och på sociala medier.

Lysande fönster i Rydal finansieras med medel från Per Marby stiftelse för kulturvård, Kultur i Väst, Marks kommun och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

 

Läs mer:

Publicerad av: Marks kommun