Lysande fönster i Rydal 2021

Senast uppdaterad den 26 oktober 2021

Lysande fönster i Rydal är en jättelik adventskalender i Rydals fabriksfastighet. Rydals museum har bjudit in privatpersoner, föreningar, näringsliv, offentliga verksamheter, byalag och organisationer att formge och dekorera ett fönster. Fönsterinstallationerna tänds upp efter hand, som en adventskalender. Alla deltagare har fått fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt.

Lucköppning och aktiviteter

Varje dag mellan 28 november och 24 december tänds ett eller flera fönster i den gigantiska adventskalendern, den gamla fabriksfastigheten i Rydal. Efter att ett fönster tänts upp kommer det sedan vara tänt dagligen mellan kl. 5.00-9.00 och 15.00–23.00, fram till och med 9 januari. Totalt kommer 37 fönster att tändas. Vi kommer kontinuerligt att lägga upp information om varje fönsterinstallation under ”lucköppning” på museets hemsida och sociala medier.

Mark och Saltair

Vi vill med den kreativa processen som fönsterskapandet innebär, skapa förutsättningar för glädje och samhörighet.  

Lysande fönster i Rydal pågår 28 november 2021 – 9 januari 2022 och är religiöst och politiskt obundet. 

Inspirationen med en gigantisk julkalender är hämtad från Saltaire i England, vilka sedan 2006 har arrangerat en Living Advent Calendar. Samarbetet med Saltaire sker på flera sätt, bland annat genom att Rydals museum har en fönsterinstallation i Saltaire och Saltaire har en i Rydal. Samarbetet sker också digitalt och på sociala medier.

Lysande fönster i Rydal finansieras med medel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Marks kommun.   

Läs mer:

Publicerad av: Marks kommun