Lucköppning 2019

Senast uppdaterad den 10 juni 2021

Varje dag, fram till och med 24 december kommer ett nytt fönster att tändas upp och sedan vara tänt dagligen mellan kl. 15.00–22.00. Du kan se fönstren i Rydal till och med 12 januari.

Publicerad av: Marks kommun