Lysande fönster i Rydal 2023

Senast uppdaterad den 31 januari 2024

Lysande fönster i Rydal är en jättelik adventskalender i Rydals fabriksfastighet. Rydals museum har bjudit in privatpersoner, föreningar, näringsliv, offentliga verksamheter, byalag och organisationer att formge och dekorera ett fönster. Fönsterinstallationerna tänds upp efter hand, som en adventskalender. Alla deltagare har fått fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt.

Länk till Lucköppning för Lysande fönster i Rydal.


Lucköppning och aktiviteter

Varje dag mellan 3 december och 24 december tänds ett eller flera fönster i den gigantiska adventskalendern, den gamla fabriksfastigheten i Rydal. Efter att ett fönster tänts upp kommer det sedan vara tänt dagligen mellan kl. 5.00-9.00 och 15.00–24.00, fram till och med 7 januari. Totalt kommer 44 fönster att tändas i år. I takt med att fönstren tänds, kommer vi kontinuerligt lägga upp information om varje fönsterinstallation på våra sociala medier och under ”lucköppning” här på museets webbplats.

Under adventssöndagarna erbjuds olika workshops i museets ateljé och även andra aktiviteter.

Mark och Saltaire

Vi vill med den kreativa process som fönsterskapandet innebär, skapa förutsättningar för glädje och samhörighet.  

Lysande fönster i Rydal pågår 3 december  2023 – 7 januari 2024 och är religiöst och politiskt obundet. 

Inspirationen med en gigantisk julkalender är hämtad från Saltaire i England, vilka sedan 2006 har arrangerat en Living Advent Calendar. Samarbetet med Saltaire sker på flera sätt, bland annat genom att Rydals museum har en fönsterinstallation i Saltaire och Saltaire har en i Rydal. Samarbetet sker också digitalt och på sociala medier.

Lysande fönster i Rydal finansieras med medel från Marks kommun.   

Läs mer:

Publicerad av: Marks kommun