Projekt och nätverk

Foto: Projektet Skimmer och härvor

Senast uppdaterad den 26 augusti 2019

Rydals museum medverkar i nedanstående projekt och nätverk.

Art Center Sjuhärad

Projektet är ett samverkansprojekt av och med Teater Nu (Boy konsthall) i Bollebygd, Future Utopia Community Key i Uddebo samt Rydals museum, Nycirkusfestivalen och Internationellt vävcenter i Rydal. Syftet är skapa ökat intresse för och tillgängliggöra respektive verksamheter för en bredare publikgrupp. Initiativet vill bidra till ett starkare kulturliv i Sjuhärad, där kunskap och resurser delas för att säkerställa ett vitalt kulturliv för framtiden. Projektet görs med stöd av Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.

 

 

CHRISTA/Prisma

Västra Götaland har tillsammans med åtta andra europeiska regioner inlett ett samarbete kring hållbar natur- och kulturturism.  I Västra Götaland koncentreras insatserna till besöksmålsutveckling och kulturturism kopplat till industrisamhällets kulturarv. Syftet är att stärka hållbar besöksnäring inom natur- kulturturism i regionala strategier samt att utveckla innovativa lösningar för dessa områden. Rydals museum medverkar i arbetsgruppen för kulturturism. Mer information finns på: https://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/christa/, https://www.prismavg.se/

 

Skimmer och härvor i Viskadalen

I samarbete med invånare i kommunerna Mark, Borås och Ulricehamn, driver Rydals museum och projektledarna Thomas Laurien och Theo Ågren en förstudie under 2019 kring ett konstprojekt med Viskans vattensystem och dess omgivningar som ramverk.

Det processbaserade projektet präglas av ett posthumanistiskt perspektiv, vilket innebär att mer än enbart människors intressen kommer att uppmärksammas. Viskan, tillsammans med djur, växter och andra aktörer i miljön, kommer att undersökas som subjekt och inte som objekt. Vilken skillnad gör detta? Projektledarna säger vidare att de är mer intresserade av att utforska vad Viskan gör, eller skulle kunna göra med sin omgivning, än vad den är. Viskan har den senaste tiden uppmärksammats som ett av de mest förorenade vattendragen i landet, mycket beroende på den tidigare textilindustrin i Sjuhäradsbygden. Skimmer och härvor i Viskadalen ställer frågor och med konsten som redskap undersöks hur Viskan och det som är förbundet med den mår idag - men också hur framtiden kan komma att bli.                                    

Thomas Laurien är designer och lärare/forskare på HDK - Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Under senare år har hans egen konstnärliga verksamhet och undervisning kommit att präglas av posthumanistiska perspektiv. Theo Ågren är verksam som konstnär och lärare på HDK - Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Våren 2018 curerade han två utställningar om keramikern Kerstin Danielsson. I samband med dessa utställningar på Borås Konstmuseum och Rydals museum gav han också ut boken “Med händerna i leran – En bok om Kerstin Danielsson”.

Projektet finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

 

 

Textilmaskinnätverket

Textilmaskinnätverket är ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Nätverket är en samlingsplats för alla som har behov, kunskap och intresse av textilmaskiner och textilproduktion. Rydals museum medverkar i nätverkets arbetsgrupp. Läs mer på sidan: https://textilmaskin.se/

Publicerad av: Marks kommun