Projekt och nätverk

Foto: Projektet Skimmer och härvor

Senast uppdaterad den 2 april 2020

Rydals museum medverkar i nedanstående projekt och nätverk.

Art Center Sjuhärad

Projektet är ett samverkansprojekt av och med Teater Nu (Boy konsthall) i Bollebygd, Drömfabriken i Uddebo samt Rydals museum, Nycirkusfestivalen och Internationellt vävcenter i Rydal.  

Aktörerna i Art Center Sjuhärad vill gemensamt verka för ett vitalt och attraktivt Sjuhärad, där kulturen är en drivande kraft i den lokala utvecklingen. Projektet vill möjliggöra gränsöverskridande möten och överraskande korsbefruktningar. Med utgångspunkt i samarbetsparternas egenarter och kompetenser undersöks hur samverkan kan möjliggöras för att ta ett större grepp kring utvecklingsarbetet. Projektet ämnar även tillgängliggöra respektive aktörers program till en bredare publik. 

Projektaktörerna vill att Sjuhärad ska vara en eftertraktad och prestigefylld residensplats för konstnärer och ett attraktivt resmål för nationella likväl som internationella gäster. Vår vision är ett Sjuhärad, med noderna Rydal, Bollebygd och Uddebo, som ligger i framkant när det kommer till att locka konstnärer av internationell tyngd, och som satsar på utvecklingen av samarbetsprocesser, där vi tillsammans formar visioner för en ny kultur som sätter landsbygden i centrum. Ett konstcentra som vilar på tre ben - hållbarhet för framtiden, innovation och inkludering. 

Projektet är en försökshub och en igångsättare som tar ut en riktning för framtiden. Erfarenheterna och lärdomarna kommer inte endast projektgruppens organisationer till gagn utan dessa kommer spridas vidare till aktörer i Sjuhärad samt Västra Götalandsregionen i stort. 

Projektet görs med stöd av Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.

 

 

CHRISTA/Prisma

Interreg-projektet CHRISTA 2016-2020 drevs av Västarvet inom ramen för samverkansplattformen Prisma Västra Götaland . Målet var att stärka den hållbara kulturturismen i de regioner i Europa som ingick. I Västra Götaland fokuserade man på Industrihistorisk besöksnäring. 

Inom projektet skapades en Kulturturismgrupp inom Prisma Västra Götaland med syfte att stärka hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism i regionala strategier samt att utveckla innovativa lösningar för dessa områden.  Rydals museum ingår i denna kulturturismgrupp tillsammans med NAV, Hembygd Väst, Maritimt i Väst , Innovatum, Borås museer och Turistrådet Västsverige.  

Mer information finns på:  https://www.prismavg.se/

 

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker

“Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker” är ett konstnärsdrivet, processbaserat och tvärdisciplinärt projekt som utforskar människors relationer och möten med Viskan. Projektet har föregåtts av förstudien Skimmer och härvor i Viskadalen.
Viskan betecknar här hela avrinningsområdet inklusive de djur och växter som bebor detta område. I projektet intas tt tydligt posthumanistiskt perspektiv. Detta innebär i korthet en ansats och en ambition att uppmärksamma intressen och behov som även handlar om djur, växter och annat levande. Posthumanismen erbjuder teori och begrepp som hjälper oss att ifrågasätta och utmana människans många gånger ohållbara relationer till det som samexisterar i livsmiljön. De posthumanistiska begreppen läggs i den konstnärliga verktygslådan och möjliggör nyskapande konstnärlig gestaltning, kreativt berättande och ett aktivt medskapande av såväl människor som mer-än-människor.
Projektet består av ett antal delprojekt, som kommer att genomföras under en treårsperiod. Resultaten dokumenteras och presenteras offentligt på kulturinstitutioner som Rydals museum och Textilmuseet, men även på offentliga platser såsom bibliotek. Projektet drivs av Rydals museum tillsammans med Thomas Laurien och Theo Ågren i samarbete med invånare i kommunerna Mark, Borås och Ulricehamn. 

Thomas Laurien är designer och lärare/forskare på HDK - Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Under senare år har hans egen konstnärliga verksamhet och undervisning kommit att präglas av posthumanistiska perspektiv. Theo Ågren är verksam som konstnär och lärare på HDK - Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Våren 2018 curerade han två utställningar om keramikern Kerstin Danielsson. I samband med dessa utställningar på Borås Konstmuseum och Rydals museum gav han också ut boken “Med händerna i leran – En bok om Kerstin Danielsson”.

Projektet finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

 

Textilmaskinnätverket

Textilmaskinnätverket är ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Nätverket är en samlingsplats för alla som har behov, kunskap och intresse av textilmaskiner och textilproduktion. Rydals museum medverkar i nätverkets arbetsgrupp. Läs mer på sidan: https://textilmaskin.se/

Publicerad av: Marks kommun