Projekt

Senast uppdaterad den 13 januari 2016

Rydals museum samarbetar med olika parter i ett flertal projekt som riktar sig till olika målgrupper. Vi beskriver projekten kortfattat här. Ta gärna kontakt med museet om du vill veta mer om våra projektarbeten.

GLO - Generic Learning Outcomes

Museet använder sig av GLO för att utveckla basutställningen i samarbete med brukarna. Med hjälp av GLO, som är ett förhållningssätt, vill museet lyssna in besökarnas åsikter och behov samt mäta och visa på de effekter som basutställningen ger. Med GLO kan vi utveckla basutställningen, så att den blir angelägen för våra målgrupper.

Publicerad av: Marks kommun