Rydals spinneri nominerat som underverk

Rydals Museum fasadbild.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 27 augusti 2019

Det anrika spinneriet i Rydal har blivit nominerat som Marks kommuns representant till Västra Götalands sju underverk 2019. Nu får allmänheten rösta fram sin favorit.

På måndag den 2 september startar omröstningen, då folket ska rösta fram sina sju favoriter bland totalt 49 kulturmiljöer. Resultatet kommer att presenteras på den sista av Kulturarvsdagarna 2019, alltså söndagen den 8 september.

 

– Vi bor i ett stort län, rikt på kulturmiljöer av de mest skilda slag, från fornlämningar och medeltida kyrkor till fantasieggande industrimiljöer och det moderna samhällets kulturarv, konstaterar Marie Odenbring Widmark på Västarvets enhet för kulturmiljö.

 

Den som vill rösta hittar omröstningen i form av en enkät på Västarvets Facebooksida. Man måste alltså ha ett Facebookkonto för att kunna rösta och man kan bara rösta en gång och på ett av alternativen. Omröstningen pågår under 2–4 september. Länk till sidan: https://www.facebook.com/vastarvet/

 

Om Spinneriet

Spinneriet är idag en del av Rydals Museum. I denna industrihistoriska kulturpärla från 1853 är maskinparken i stort sett oförändrad sedan 1940-talet. Traktens tradition av vävning som hemindustri lade grunden till Sveriges äldsta bevarade spinneri, som anlades på initiativ av förläggaren Sven Erikson. 

I Rydal fanns den nödvändiga vattenkraften från Viskan. Denna möjliggjorde också att spinneriet fick elektrisk belysning redan år 1882. Detta var första gången i Sverige som elektricitet för inomhusbelysning producerades med hjälp av vattenkraft.

 

Det textila arvet har förvaltats väl och idag kan besökare följa tillverkningen av garn på de äldre textilmaskinerna. Miljön som omsluter spinneriet berättar historien om Sveriges tidiga industrialisering. Ett besök till Rydal är därför en berikande upplevelse ur flera aspekter.

Publicerad av: Marks kommun