Boka skolbesök

Senast uppdaterad den 14 februari 2023

Rydals museum erbjuder skolprogram för alla åldrar, från förskola till och med gymnasienivå och vuxenutbildningar. Verksamheten anpassas efter ålder och behov.

Vi erbjuder bland annat traditionella visningar, men också visningar med värderingsövningar och andra samtalsmetoder samt visningar baserade på kreativt lärande. Allt utifrån önskemål från skolan. Vi har också museilådor för utlåning. Under Dokument på denna sida hittar du aktuella utbud eller specialutbud.

Tema

Den permanenta utställningen Spunnet vävt och vunnet i möjligheternas Mark inbjuder till interaktivitet, kreativitet och diskussion. Vi fokuserar på tema som "Människa och Maskin" och "Trådar till historien".

Dessutom använder vi oss av Rydal som levande lärobok och erbjuder även skapande verkstadsaktivitet i våra utställningar. Museets utbud passar in i skolämne som historia, samhällskunskap och religion (SO-ämne), svenska, teknik, bild, musik, drama och slöjd. Flera ämnen kan beröras och vara aktuella under ett och samma besök. Målsättningen är att varje elev i Marks kommun ska kunna besöka museet tre eller flera gånger under sin grundskoletid. Museet arbetar även aktivt med att besöka skolorna, allt efter önskemål och behov.

Gratis visning och fria resor för skolor

Visningarna är gratis grundskola, gymnasium, förskola och fritids. För Marks kommuns grundskola finns även medel avsatta speciellt för resor till Rydals museum. Mer information hur det bokas finns på Marks kommuns intranät. För övriga finns möjlighet att söka ekonomisk subventionering genom Region Västra Götaland. För att söka regionens subventionering, kontakta samordnaren i din kommun.

Inför besöket

Här kan du som vill förbereda din klass/elev inför besöket ta del av bilder av våra lokaler och få lättillgänglig information.

Det går utmärkt att beställa förberedande material i form av texter från den permanenta utställningen eller från den historiska promenaden. En del material för efterbearbetning i form av arbetsuppgifter finns också att tillgå. Kontakta oss så skickar vi det.

Passa på att boka ett besök redan nu

Länk till E-tjänst för att boka ditt skolbesök.

Din förfrågan är inte bindande. Vi återkopplar så fort vi kan.
Kommunen behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra sina kommunala uppdrag och följa rättsliga förpliktelser. För mer information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Publicerad av: Marks kommun