Boka skolbesök

Senast uppdaterad den 30 september 2020

Rydals museum erbjuder skolprogram för alla åldrar, från förskola till och med gymnasienivå och vuxenutbildningar. Verksamheten anpassas efter ålder och behov.

Vi erbjuder bland annat traditionella visningar, men också visningar med värderingsövningar och andra samtalsmetoder samt visningar baserade på kreativt lärande. Allt utifrån önskemål från skolan. Vi har också museilådor för utlåning. Under Dokument på denna sida hittar du aktuella utbud eller specialutbud.

Tema

Den permanenta utställningen Spunnet vävt och vunnet i möjligheternas Mark inbjuder till interaktivitet, kreativitet och diskussion. Vi fokuserar på tema som "Människa och Maskin" och "Trådar till historien".

Dessutom använder vi oss av Rydal som levande lärobok och erbjuder även skapande verkstadsaktivitet i våra utställningar. Museets utbud passar in i skolämne som historia, samhällskunskap och religion (SO-ämne), svenska, teknik, bild, musik, drama och slöjd. Flera ämnen kan beröras och vara aktuella under ett och samma besök. Målsättningen är att varje elev i Marks kommun ska kunna besöka museet tre eller flera gånger under sin grundskoletid. Museet arbetar även aktivt med att besöka skolorna, allt efter önskemål och behov.

Gratis inträde och fria resor för skolor

Visningar är gratis för Marks kommuns skolor (grundskola, gymnasium och Komvux). För Marks kommuns grundskola finns även medel avsatta speciellt för resor till Rydals museum. Mer information hur det bokas finns på Marks kommuns intranät under "kultur i förskola och skola". För övriga finns möjlighet att söka ekonomisk subventionering genom Region Västra Götaland. För att söka regionens subventionering, kontakta samordnaren i din kommun.

Inför besöket

Här kan du som vill förbereda din klass/elev inför besöket ta del av bilder av våra lokaler och få lättillgänglig information.

Det går utmärkt att beställa förberedande material i form av texter från den permanenta utställningen eller från den historiska promenaden. En del material för efterbearbetning i form av arbetsuppgifter finns också att tillgå. Kontakta oss så skickar vi det.

Boka ditt skolbesök

Passa på att boka ett besök redan nu. Fyll i din intresseförfrågan här nedan. Din förfrågan är inte bindande. Vi återkopplar så fort vi kan.

Priser för guidade visningar

Priser för grupper och visningar hittar du under rubriken besöksinformation i vänstermenyn. 

Skolbokning Rydals museum

Publicerad av: Marks kommun