Gymnasieskola

Senast uppdaterad den 16 mars 2022

Gör ett besök på Rydals museum med gymnasiets elever.

Museet erbjuder flera olika skolprogram, både kopplade till basutställningen och till de tillfälliga utställningarna. Det kreativa och skapande inslaget finns med i de flesta erbjudanden. Museet finns i de gamla spinneriet i Rydal och miljön, både inomhus och utomhus, är storslagen och en upplevelse i sig. Se gärna filmen som presenterar vad vi gör i programmen Människa och maskin. Du hittar den längst ner på denna sida.

Rydals museum erbjuder följande program för gymnasieskolan:

KREATIVT LÄRANDE - för alla åldrar

Fritt och fräckt ihop med museets pedagoger, allt är möjligt och ingenting är omöjligt. I museets ateljé, utomhus eller bland maskinerna skapar vi program med hög interaktivitet och underhållningspotential.
Skolämnen; bild och slöjd, svenka och samhällskunskap.

Detta gör vi genom:

 • workshop aktivt eget skapande i aktuell utställning
 • med historien som bas och metod
 • dialog kring färg och form
 • textiltema, skolsal eller prova kläder finns också!
 • heldagar, halvdagar eller lärarutbildningar

TRÅDAR TILL HISTORIEN - för alla åldrar

Varför uppfördes fabriken just i Rydal? Vad är ett brukssamhälle? Textilens roll i Sjuhärads historia förtydligas och förhållandet väverska, knalle och förläggare diskuteras. Utifrån bland annat barnets perspektiv avhandlas också barnarbete i Rydalsfabriken årtiondena kring det förra sekelskiftet. Dåtidens barnarbete sätts i relation till dagens barnarbete på olika platser i världen. Varför arbetar barn och vilka arbetsuppgifter har de?
Detta gör vi genom:

 • workshops
 • att diskutera barnarbete förr och nu
 • dialog kring och förståelse för samhällets och textilindustrins generella framväxt och utveckling
 • att sätta fokus på samhällsbehov, nytta och konsumtion

MÄNNISKA OCH MASKIN -  för åk 4 till och med gymnasiet

I den rätta miljön för textilindustrins vagga med utgångspunkt i Rydals spinneri belyser vi den industriella utvecklingen, såväl den tekniska utvecklingen som arbetarens situation. Visningen kan ta vägar via bostadsförhållanden, kraftförsörjning, könsroller, arbetsmiljö, barnarbete eller idéhistoria -gruppens behov bestämmer. Vi kan även demonstrera tillverkning på spinnmaskin och snörmaskin high-tech maskiner för den tiden.

Detta gör vi genom:

 • workshops
 • att diskutera industrialisering och livsvillkor

LEVANDE LÄROBOK - RYDAL  - för alla åldrar

I Rydal finns historien runt husknuten! Ett samhälle i miniatyr att upptäcka och hemligheter att avtäcka i form av byggnaders historia och arkitektur, kraftförsörjningens teknik, hur man levde förr, maktens boning, samhällsfunktioner i tidig industri med mera. Inspirationen kan gå via människors berättelser eller egna upptäckter gruppen väljer själv.
Detta gör vi genom:

 • workshop
 • att föra dialog kring och försöka förstå samhällets och textilindustrins generella framväxt och utveckling
 • att diskutera förhållandet människa – miljö – arkitektur

 

Publicerad av: Marks kommun