Museilådor

Senast uppdaterad den 16 mars 2022

Rydals museum har två museilådor för utlåning till skolor. Innehållet varierar i de båda, men båda innehåller lärarhandledningar. Lådorna lånas ut utan kostnad, skolorna hämtar och lämnar själva i Rydal.

MARK-LÅDAN - Möt väverskan, förläggaren och knallen i ditt klassrum

Rydals museum har arbetat fram en museilåda för gratis utlåning. Den behandlar den förindustriella perioden i Mark. I lådan finns material som är uppdelade efter teman som väverska, förläggare och knalle. Genom föremål, läsmaterial och bilder kan eleverna bekanta sig närmare med det speciella förläggarsystemet som lade grunden för den textila industrin i området. Exempel på föremål är husmodeller, tyger, ett häfte med knallevisor och en fässing, komplett med exempel på knallevaror. Marklådan är utformad för att passa alla årskurser i grundskolan. Läraren väljer själv hur mycket eller vad av materialet som ska användas. Det finns material att arbeta med taktilt för de yngre eleverna. För de senare årskurserna kan lådan fungera som en förberedelse inför ett besök på museet, eller vara ett komplement i undervisningen av hur industrierna växte fram i bygden.

Målgrupp: grundskolan. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi. Producerad av Rydals museum.

INDUSTIRLÅDAN - Sjuhärads textilindustri med spinneri i Rydal som exempel

Genom föremål och texter belyses arbetsvillkor och levnadsstandard i ett brukssamhälle. Makt- och genusperspektiv berörs. Beskrivning av den industriella produktionen i ett spinneri ingår liksom frågan om kraftförsörjning. Läraren väljer själv hur mycket eller vad av materialet som ska användas. Lådan kan fungera som en förberedelse inför ett besök på museet, eller vara ett komplement i undervisningen av industrialiseringen.

Målgrupp: åk 5 och uppåt. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi. Producerad av Rydals museum.

Publicerad av: Marks kommun