Museilådor

Senast uppdaterad den 3 juli 2019

Rydals museum har ett antal museilådor för utlåning till skolor. Innehållet varierar från låda till låda, samtliga innehåller lärarhandledningar. Lådorna lånas ut utan kostnad, skolorna hämtar och lämnar själva i Rydal.

MARK-LÅDAN - Möt väverskan, förläggaren och knallen i ditt klassrum

Rydals museum har arbetat fram en museilåda för gratis utlåning. Den behandlar den förindustriella perioden i Mark. I lådan finns material som är uppdelade efter teman som väverska, förläggare och knalle. Genom föremål, läsmaterial och bilder kan eleverna bekanta sig närmare med det speciella förläggarsystemet som lade grunden för den textila industrin i området. Exempel på föremål är husmodeller, tyger, ett häfte med knallevisor och en fässing, komplett med exempel på knallevaror. Marklådan är utformad för att passa alla årskurser i grundskolan. Läraren väljer själv hur mycket eller vad av materialet som ska användas. Det finns material att arbeta med taktilt för de yngre eleverna. För de senare årskurserna kan lådan fungera som en förberedelse inför ett besök på museet, eller vara ett komplement i undervisningen av hur industrierna växte fram i bygden.

Målgrupp: grundskolan. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi. Producerad av Rydals museum.

INDUSTIRLÅDAN - Sjuhärads textilindustri med spinneri i Rydal som exempel

Genom föremål och texter belyses arbetsvillkor och levnadsstandard i ett brukssamhälle. Makt- och genusperspektiv berörs. Beskrivning av den industriella produktionen i ett spinneri ingår liksom frågan om kraftförsörjning. Läraren väljer själv hur mycket eller vad av materialet som ska användas. Lådan kan fungera som en förberedelse inför ett besök på museet, eller vara ett komplement i undervisningen av industrialiseringen.

Målgrupp: åk 5 och uppåt. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi. Producerad av Rydals museum.

SKULPTURLÅDA (2 st lådor)

Beställ en skulpturutställning i miniformat som kommer till er på skolan. Skulpturlådorna är frukten av ett samarbete mellan Konstfrämjandet i Västra Götaland, Konstkonsulenterna i Västra Götaland och Regionmuseet Kristianstad. De innehåller sju spännande skulpturer av regionala konstnärer och kan användas dynamiskt och ämnesöverskridande i undervisningen. Lärarhandledning medföljer.

Målgrupp: Åk 4–9 och gymnasiet. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi samt bild och slöjd. Producerad av Västarvet.

PORTRÄTTLÅDA  (2 st lådor)

Dessa lådor ger möjlighet att undersöka svenska porträttkonstens historia fram till  idag. Du lär dig även se hur samhällsförändringar, traditioner och tankar kring identitet går att avläsa i porträtten. Lådan innehåller både reproduktioner från Bohusläns museums konstsamlingar och nutida original som kan hängas som en utställning eller fristående på staffli. Lärarhandledning, bildtexter och tips medföljer.

Målgrupp: Åk 4–9 och gymnasiet. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi samt bild och slöjd. Producerad av Västarvet.

FORNTIDSLÅDA - Sten- , brons-och järnåldern

Originalartefakter medföljer. Lådan innehåller kläder, föremål, böcker och lärarpärm med instruktioner och tips med mera.

Målgrupp: Åk 1–6. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi samt bild och slöjd. Producerad av Västarvet.

LIN-LÅDA - Inspirations- och undervisningsmaterial

Exempel från linets alla beredningsstadier finns i lådan, liksom färdiga produkter och handledningshäfte.

Målgrupp: Förskola, åk 0–3. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi samt bild och slöjd. Producerad av Västarvet.

ULL-LÅDA - Ull från början till slut

En låda med allt som behövs då ullen ska klippas, kardas, spinnas, tovas, stickas och på olika sätt användas av oss människor - redskap, färdiga produkter, ullgarn och handledningshäfte finns med.

Målgrupp: Förskola, åk 0–3. Producerad av Västarvet.

BARN FÖRR - från sekelskiftet och fram till 1940-talet. (2 st lådor)

Lådornas innehåll visar hur barnen hade det förr i tiden hemma, i skolan och på arbetet. Den innehåller barnkläder, leksaker, bilder, böcker samt en lärarhandledning.

Målgrupp: Åk 0–6. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi samt bild och slöjd. Producerad av Västarvet.

AKVARELL-LÅDA - om akvarell och gouache

Konstnär Tina Lundgren beskriver måleriprocessen i foto och text. Lådan innehåller bland annat två originalmålningar, en i akvarell och en i gouache. Dessutom finns materialexempel; färger, penslar samt papper i olika kvalitéer.

Målgrupp: Förskola, Åk 0–9 och gymnasiet. Skolämne; historia, samhällskunskap och geografi samt bild och slöjd. Producerad av Västarvet.

Publicerad av: Marks kommun