All TID Textil – Jubileumsutställning

Senast uppdaterad den 13 november 2019

1 december 2019–1 mars 2020

Västsvenska mönster- och textilkonstnärer 60 år

Västsvenska mönster- och textilkonstnärer har under sina 60 år följt och upplevt den textila konstens roll i det offentliga rummet. I jubileumsutställningen ställer 57 konstnärer ut textila verk som visar föreningens relevans för den textila konstens ställning idag.

VMT, Västsvenska Mönster- och textilkonstnärer, är en ideell opolitisk förening för yrkesverksamma konstnärer, bildad 1959. Vid ett jubileum sätts fokus på det som varit, det som är och det som skall komma. Genom att blicka bakåt kan vi se framtiden. Under 60- och 70-tal var den svenska textilkonsten på frammarsch och många offentliga utsmyckningar gjordes i de textila materialen och teknikerna. Idag ser vi åter igen att den textila konsten får ett större utrymme i det offentliga rummet efter att ha varit mer osynlig under några decennier.

I samband med VMT:s jubileumsår vill vi uppmärksamma såväl föreningen som dess medlemmar, de som varit med sedan start, de som just anslutit och alla där emellan. Samtidigt som vi tittar både framåt och bakåt på villkoren för textilkonstnärer i Sverige. Det är vår avsikt att genom föreningens 60 år lyfta upp händelser, diskussioner, utställningar med mera som kan ha relevans för samtida samtal kring den textila konstens ställning idag.

På utställningen i Rydal kommer 57 medlemmar visa sina verk. Det kommer bli en utställning i olika textila tekniker från skiraste tunt till kompakt tyngd, från berättande bild till objekt och installationer.

Bildtext VMT: Plus av Eva Stephenson-Möller. Foto: Stefan Svensson.

Publicerad av: Marks kommun