Lin On Me

Senast uppdaterad den 13 december 2023

Utställningen har vandrat vidare

Välkommen att se utställningen på Västernorrlands länsmuseum i Härnösand 16 december 2023 - 24 mars 2024.

 

I Lin On Me får du bekanta dig med en fiber med rik historia och egenskaper som gör den högintressant för framtiden. Du får möta de som förvaltar kunskapen om processen från frö till fiber, de som håller kulturarvet levande och bär kunskapen i sina kroppar. Du får möta de som använder lin i sitt konstnärliga arbete. De som använder lin i sin produktion i allt från handdukar till tapeter och de som forskar på linets egenskaper för att skapa innovationer för en hållbar framtid.

Konstnärlig gestaltning

Utställningen inramas av bilder av fotograf Maja Kristin Nylander. 

Producenter

Lin On Me är producerad av Rydals museum i samarbete med föreningen Internationellt vävcenter och Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland. Utställningen baseras bland annat på projektet 1 kvm lin där Rydals museum emottagit Greta Johanssons linstipendium och projektet Kunskapsnod för biobaserad lokal fiberråvara - Lin i fokus som drivs av Science Park Borås (projektägare), Textilhögskolan, Internationellt vävcenter Sjuhärad, RISE och Wargön Innovation. Ytterligare bidrag har emottagis från Kungliga Patriotiska Sällskapet, Wärenstams Stiftelse och Per Marbys Stiftelse för kulturvård. Formgivare för utställningen är Lill O. Sjöberg, Maria Zeilon och Hillevi Skoglund.

Publicerad av: Marks kommun