Lin On Me

Senast uppdaterad den 28 mars 2023

21 maj - 29 oktober

Välkommen till en fiberrik upplevelse på Rydals museum!

I Lin On Me får du bekanta dig med en fiber med rik historia och egenskaper som gör den högintressant för framtiden. Du får möta de som förvaltar kunskapen om processen från frö till fiber, de som håller kulturarvet levande och bär kunskapen i sina kroppar. Du får möta de som använder lin i sitt konstnärliga arbete. De som använder lin i sin produktion i allt från handdukar till tapeter och de som forskar på linets egenskaper för att skapa innovationer för en hållbar framtid.

Utställningen inramas av bilder av fotograf Maja Kristin Nylander.

Lin On Me produceras av Rydals museum i samarbete med föreningen Internationellt vävcenter och Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland. Utställningen baseras bland annat på projektet 1 kvm lin där Rydals museum emottagit Greta Johanssons linstipendium och projektet Kunskapsnod för biobaserad lokal fiberråvara - Lin i fokus som drivs av Science Park Borås (projektägare), Textilhögskolan, Internationellt vävcenter Sjuhärad, RISE och Wargön Innovation. 

Publicerad av: Marks kommun