Nordiska väsen - Rödlistan

Senast uppdaterad den 13 september 2022

21 maj - 30 oktober
Produktion Linnéa Jägrud. Foto Tore Hagman

Nordiska väsen – Rödlistan strävar efter att väcka känslor hos betraktaren genom att visa på naturens mystik. Förundran parad med en dos landskapsvårdande tankar kan förhoppningsvis skapa ett större miljöengagemang. 

Förändringen av vårt landskap

Nordiska väsen – rödlistan är en fotoutställning som lyfter förändringen av vårt landskap och hoten mot vår biologiska mångfald på ett annorlunda sätt. Utställningen utgår från att vi inte vet allt som finns att veta och att vi därför inte helt kan avfärda de historier som florerar i landet. Världen blir onekligen lite mer magisk om vi tillåter tankarna på att vi inte är ensamma. Släck ljuset och vänta.

Bakgrund

Nordiska väsen – rödlistan, drivs av Linnéa Jägrud, yrkesverksam biolog och författare, i samarbete med den prisbelönte fotografen Tore Hagman. Faktagranskning har gjorts av Tommy Kuusela vid Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF). Linnéa jobbar till vardags med skogens och vattnets ekologi och har i detta arbete ofta märkt att det är lättare att engagera människor i naturvårdsfrågor om personerna har en känsla för naturen. Tore Hagman är en mycket erkänd landskapsfotograf med 40 års erfarenhet av att fånga landskapets förändring. Tommy har disputerat inom nordisk mytologi och har mångårig erfarenhet av att sprida kunskap om folkliga föreställningar.

Information in English, about the project 

Publicerad av: Marks kommun