Permanenta utställningar

Bild från utställning på Rydals Museum.

Senast uppdaterad den 6 augusti 2018

Spunnet vävt och vunnet i Möjligheternas Mark är Rydals museums basutställning. Utställningen invigdes 2 april 2011 och är mycket välbesökt.

Spunnet vävt och vunnet i Möjligheternas Mark

Utställningen speglar Markbygdens historia på ett modernt och lekfullt sätt. Här finns möjligheter att lyssna på röster ur fabrikens förflutna, spela spelet om Mark, prova kläder, upptäcka föremål, prova på att väva, spinna med remdrift och lära känna olika hem samt se film och bildspel om bygdens historia. I utställningen finns dessutom en lyssnarstation med musik och dialekter från Mark.

Spunnet vävt och vunnet i Möjligheternas Mark är en permanent utställning.

Välkomna på en resa in i det textila landskapets oändligt böljande väv! 

Utställning om Viskafors Gummifabrik

Utställningen om Viskafors gummifabriks uppgång och fall visas på Viskadalens Folkhögskola. Utställningen är producerad i samarbete med Rydals museum.

Möjlighet till guidning finns. För mer information ring 0320 183 00, besök www.viskadalen.nu.

Publicerad av: Marks kommun