Fasta utställningar

Bild från utställning på Rydals Museum.

Senast uppdaterad den 31 januari 2024

Spunnet vävt och vunnet i Möjligheternas Mark är Rydals museums fasta utställning.

Utställningen förnyas 2024!

Vi kommer under året att förändra basutställningen i spinnsalen, därför kommer vi att stänga museet för besök under delar av 2024 och bara ha öppet under sommarsäsongen, 25 maj – 13 oktober. Övrig tid är det stängt för allmänheten. Skolklasser och grupper kan fortfarande boka tid för visning. Kontakta museet med din förfrågan.

Spunnet vävt och vunnet i Möjligheternas Mark

Utställningen speglar Markbygdens historia på ett modernt och lekfullt sätt. Här finns möjligheter att lyssna på röster ur fabrikens förflutna, spela spelet om Mark, prova kläder, upptäcka föremål, prova på att väva samt se film och bildspel om bygdens historia. I utställningen finns dessutom en lyssnarstation med musik och dialekter från Mark.
Välkomna på en resa in i det textila landskapets oändligt böljande väv! 

Ny fast utställning är under arbete

Parallellt med att nuvarande utställning visas, pågår arbetet med att skapa en ny omarbetad version. Perspektivet i den nya utgår från platsen Rydal, samhället och människorna. Vår övergripande målformulering lyder: "Vi vill förklara samtiden genom vår lokala historia. Vi vill skapa förståelse för olika perspektiv och sammanhang och bidra till ett hållbart samhälle.". 

I detta arbete har vi samarbetat med olika referensgrupper, men framför allt vill vi under arbetets gång föra en dialog med vår publik kring olika föremål, frågor och fotografierna som vi funderar på att ha med i utställningen. Vi bjuder in vår publik som medskapare på olika sätt. Dels genom mindre utställningar under produktionstiden, dels genom en dialog på sociala medier. Välkommen att bli delaktig i vår nya basutställning som tar avstamp i den lokala historien och berättar om platsen där Rydal växt fram.

Utställning om Viskafors Gummifabrik

Utställningen om Viskafors gummifabriks uppgång och fall visas på Viskadalens Folkhögskola. Utställningen är producerad i samarbete med Rydals museum.

För mer information ring Viskadalens folkhögskola telefon: 0320 183 00

Publicerad av: Marks kommun