SPÅR - fotoutställning

En hällristning med figurer som tycks kriga.. Foto Göran Kvick som

Foto: Göran Kvick. Kamp 2022.

Senast uppdaterad den 17 november 2022

3 december 2022 - 26 februari 2023

Varhelst människan bedriver någon form av aktivitet lämnar hon spår efter sig. Då som nu. Ibland tydliga och lätta att upptäcka, ibland mer diskreta och svårare att tolka. Vad kan vi förstå av de avtryck andra har lämnat efter sig? Vilka spår lämnar vi och hur kommer framtidens betraktare tolka dem? I denna utställning har 110 fotografer tagit sig an utmaningen att välja bilder på temat SPÅR.  

Under våren 2022 gick en inbjudan med en fotoutmaning ut från den regionala organisationen VSF (Västra Sveriges Fotoklubbar) till samtliga anslutna fotoklubbar. Utmaningen bestod i att inom varje klubb fotografera och välja ut bilder kring temat ”människans spår, då och nu”.

Foto: Caroline Gyllingberg

Medverkande

Så många som 21 fotoklubbar antog utmaningen och har sedan på valfritt sätt internt valt ut maximalt sex bilder till att representera fotoklubben i vinterns utställning på Rydals museum. Intresset har varit stort och sammanlagt har 110 fotografer bidragit med 125 bilder.


Foto: Kjell-Åke Gilderos

Motiv

Motivbredden är mycket stor och speglar många olika sätt man kan närma sig temat på. Bland bilderna finns exempel på allt från närmast monumentala spår av människan i form av byggnadskonstruktioner, landskapspåverkan och kultplatser till diskreta, sakta bortvittrande spår av människors närvaro och levnadssätt. Spår kan också vara ledtrådar till något pågående, som händer just nu.

Arrangör

Utställningen arrangeras av VSF – Västra Sveriges Fotoklubbar i samarbete med Rydals museum.

I Västsverige finns idag ett knappt fyrtiotal fotoklubbar, vilka är spridda över i stort sett hela Västsverige, från Bohuslän och Skaraborg i norr till Halland i söder. Det gör området till landets fotoklubbstätaste. Flertalet klubbar är anslutna till den regionala paraplyorganisationen VSF – Västra Sveriges Fotoklubbar, som idag har runt 2800 medlemmar.

Foto: Mia Andersson

Publicerad av: Marks kommun