Utställningar

Senast uppdaterad den 15 september 2017

Här hittar du utställningar som är aktuella just nu. I vänstermenyn kan du också läsa mer om våra permanenta och kommande utställningar.

Pop-up exhibition Xxxxover

NTA, Nordic Textil Art visar medlemsutställning.
Pågår till och med 19 september
Läs mer här!

Mark med nya ögon

9 mars – tills vidare
Ett urval från ett fotoprojekt med nyanlända ungdomar på Lyrans asylboende i Örby, sommaren 2016. Projektet är arrangerat av Kinna fotoklubb och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Johtolanka – Ledtråd 3 juni – 19 september

Narrative Thread – the 10th TEXO triennale of textil art

Modern textil konst som överraskar med sin mångsidighet, sin tekniska och materialmässiga bredd samt de perspektiv som tillämpas. Narrative Thread – Ledtråd, TEXOs tionde textil konst triennal, introducerar den nya finska textila konsten för besökarna. Utställningen är en del av den internationella textil konst festivalen och konferensen Crossover i Borås den 12–19 september.

De verk som ställs ut har valts ut av en grupp internationella experter inom textil konst, visuell konst och design: Andy Best och Kristiina Wiherheimo från Finland och Britt Smaelvar från Danmark. Inför utställningen gjorde juryn ett urval utifrån 230 inlämnade verk skapade av 96 konstnärer.

Syftet med utställningen, som först visades i Varpriikki i Finland, var att visa upp det allra bästa inom nutida finsk textilkonst. Juryn var därför tvungen att vara mycket selektiv för att kunna välja ut de 40 verk av 36 konstnärer, som man hade satt som mål. I sitt ställningstagande skulle juryn inte bara ta hänsyn till teknisk skicklighet utan också till innehållet, berättelserna som skildras i dagens textila konst. De verk som visas i utställningen, förmedlar tolkningar och kommentarer till samtida fenomen. Konstverken berör teman som handlar om allt från kärlekssånger till kritik mot konsumtionssamhället och kemiska miljöföroreningar. Som komplement till traditionella textila material används till exempel plywood, fjädrar och elektroniska komponenter.

Ledtråd presenterar följande konstnärer: Kaisa Berry, Timo Berry, Liina Blom, Synnove Dickhoff, Katri Haahti, Leena Halme, Eeva Heikkinen, Elina Helenius, Katja Huhmarkangas, Leena Illukka, Laura Impola, Helena Kaikkonen, Aino Kajaniemi, Merja Keskinen, Tanja Koistila, Katja Luoto, Niina Mantsinen, Outi Martikainen, Nina Nisonen, Maria Nuutinen, Deepa Panchamia, Silja Puranen, Minnamarina Tammi, Heli Tuori-Luutonen, Riitta Turunen, Annaliisa Troberg, Suvi Suikki, Janna Syvänoja, Helena Vaari, Hanna Kaisa Vainio, Sylvia Valkola, Virpi Vesanen Laukkanen, Ulla-Maija Vikman, Johanna Virtanen, Jana Vyborna-Turunen, Tarja Wallius, Miia Westerlund, and Meri Westlin.

De textila konstnärernas förening TEXO är en expertgrupp som startade 1956 för att främja textil konst. 

 

INSIDE

Gunilla Pantzar
Rydals museum 2 september – 29 oktober
I Gunilla Pantzars textila konstutställning får vi lära känna vår kropp på ett nytt sätt. Med tyg, kläder, tråd, papier maché och andra material återger Gunilla människans olika organ.
Utställningstiteln antyder vad besökaren får se i Gunilla Pantzars utställning. Kroppen och dess inre landskap fascinerar henne. Vårt största organ, huden, omsluter kroppen och skapar ett gränssnitt mellan jaget och världen utanför. Gunilla klargör:
- Under huden är vi i stort sett lika, oavsett ras, kön eller social status.
Med sina verk öppnar hon upp delar av kroppen, genomlyser och frilägger. Det mänskliga maskineriet träder fram. Gunillas angreppssätt har också en historisk förankring. Hon berättar:
- Under renässansen uppvisades till exempel skelett på den anatomiska teatern.
I skelettens händer fanns skyltar instuckna med texter som Se människan, Känn dig själv och Kom ihåg döden.
Gunilla, f. 1945, är bosatt och verksam i Kalmar. Under 1960-talet utbildade hon sig på Capellagården, Nyckelviksskolan och på Konstfack. Hon har haft ett flertal separatutställning och medverkat i flera samlingsutställningar i södra och mellersta Sverige. Gunilla har fått stipendium från bland annat Svenska Akademien och Kungafonden, flera från Konstnärsnämnden och Kalmar kommuns kulturpris.
Utställningen INSIDE innehåller ett tjugotal verk och den riktar sig till alla åldrar.

Mer information finns på Gunilla Pantzars hemsida - http://www.gunillapantzar.se/

Publicerad av: Marks kommun