Utställningar

Senast uppdaterad den 3 oktober 2017

Här hittar du utställningar som är aktuella just nu. I vänstermenyn kan du också läsa mer om våra permanenta och kommande utställningar.

Johans bild: Nattljus 82 x 120 cm. Tempera, olja på linne, 2016

MÅLERI OCH SKULPTUR

Johan Lagergård
30 september – 19 november

Johan Lagergård: ”Det har aldrig varit tal om att sluta teckna och måla. Hur kan man frivilligt avstå från att gå in i den frihetszon som är egen för konstarterna? Att betrakta andras bilder är roligt umgänge med kompisar- de bästa lever lika mycket efter 100 eller 30.000 år!”

Johan Lagergård, f. 1951 började sin bana med studier i geologi. Han varvade sedan studierna på Valands konsthögskola med paleontologi. Det konstnärliga skapandet har därefter fortgått tillsammans med undervisning i bild på flera konstskolor. Under åren 1999-2009 var han även chef på Dômen Konstskola i Göteborg. Johan Lagergård har haft flera separatutställningar i södra och mellersta Sverige samt i USA, Frankrike, Belgien och Litauen. Utställningen på Rydals museum är ett samarbete mellan museet och Marks Konstgille.

Mer information finns på Johan Lagergårds hemsida: www.johanlagergard.com

 

INSIDE

Gunilla Pantzar Rydals museum
2 september – 29 oktober

I Gunilla Pantzars textila konstutställning får vi lära känna vår kropp på ett nytt sätt. Med tyg, kläder, tråd, papier maché och andra material återger Gunilla människans olika organ. Utställningstiteln antyder vad besökaren får se i Gunilla Pantzars utställning. Kroppen och dess inre landskap fascinerar henne. Vårt största organ, huden, omsluter kroppen och skapar ett gränssnitt mellan jaget och världen utanför.

Gunilla klargör: - Under huden är vi i stort sett lika, oavsett ras, kön eller social status. Med sina verk öppnar hon upp delar av kroppen, genomlyser och frilägger. Det mänskliga maskineriet träder fram. Gunillas angreppssätt har också en historisk förankring. Hon berättar: - Under renässansen uppvisades till exempel skelett på den anatomiska teatern. I skelettens händer fanns skyltar instuckna med texter som Se människan, Känn dig själv och Kom ihåg döden.

Gunilla, f. 1945, är bosatt och verksam i Kalmar. Under 1960-talet utbildade hon sig på Capellagården, Nyckelviksskolan och på Konstfack. Hon har haft ett flertal separatutställning och medverkat i flera samlingsutställningar i södra och mellersta Sverige. Gunilla har fått stipendium från bland annat Svenska Akademien och Kungafonden, flera från Konstnärsnämnden och Kalmar kommuns kulturpris. Utställningen INSIDE innehåller ett tjugotal verk och den riktar sig till alla åldrar.

Mer information finns på Gunilla Pantzars hemsida - http://www.gunillapantzar.se/

Publicerad av: Marks kommun