Feriearbete 2018

Feriearbetare vid kommunens reception.

Senast uppdaterad den 8 februari 2018

Nu har du möjlighet att söka feriearbete i Marks kommun. Feriearbete är en möjlighet för dig som är född år 2000 eller 2001 att prova på arbetslivet. Ansökningsperioden är öppen från den 7/2 till den 4/3.
Vi har haft tekniska problem med anmälningsformuläret, men problemen är nu åtgärdade. Även om du inte har fått upp en tacksida efter genomförd anmälan så har din anmälan kommit fram.

Du som uppfyller följande punkter är välkommen att söka feriearbete i Marks kommun:

  • Du är född år 2000 eller 2001
  • Du är folkbokförd i Marks kommun
  • Du har inte tidigare haft feriearbete i Marks kommun

Du kan bli erbjuden ett feriearbete på tre sammanhängande veckor mellan vecka 25-33. Varje vecka arbetar du 30 timmar per vecka, vilket sammanlagt blir 90 timmar under en period. När du har tackat ja till en plats kan du inte byta period eller vara ledig.

Lön

67 kr per timma inklusive semesterersättning 12%, totalt 75 kr/tim. Observera att lönen betalas ut i efterskott (månaden efter du har utfört ditt arbete).

Råd och tips inför ditt feriearbete

Feriearbetet kan vara det första mötet med arbetslivet så ta till vara på den chansen! Vi vill förbereda dig på att chef och arbetsledare kommer att ställa krav på dig och de som tar emot dig som feriearbetare förväntar sig av dig att du ska vara aktiv i verksamheten, passa tider, följa arbetsplatsens regler och meddela om du är sjuk. 

Hur väljer vi ut dig som får feriearbete?

Vi lottar ut jobben bland alla som har sökt. Därefter fördelas platserna så gott det går utefter önskemål om arbetsplatser och eventuella krav såsom ålder, körkort och simkunnighet. Du kan ha önskemål om var du helst vill jobba, men vi kan inte lova att du får arbeta inom just den verksamheten du sökt.

Dessa jobb erbjuder vi i Marks kommun

Barn och utbildningsförvaltningen

Arbete i förskola med barn 1-5 år. Allt lärande i förskolan ska ske i lekfulla former och meningsfulla sammanhang. Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med de övriga i arbetslaget delta i förskolans alla aktiviteter såväl utomhus som inne. Även praktiskt arbete som städ, tvätt med mera ingår också.

Kultur- och fritidsförvaltningen

På kultur- och fritidsförvaltningen kan du få arbeta som aktivitetsvärd eller badvärd. 

Som Aktivitetsvärd arbetar du huvudsakligen med att planera och genomföra aktiviteter med och för ungdomar, detta kan ske var som helst i kommunen. Du kan även få rycka in som Badvärd vid behov.

Som Badvärd arbetar du huvudsakligen med service i olika former, så som kassahantering, försäljning och badbevakning. Du kommer även att jobba med städning samt planering och utförande av aktiviteter för barn/ungdomar. 

Krav för både badvärd och aktivitetsvärd: Du ska vara simkunnig och ha vattenvana. 

Definition för simkunnighet:
Simkunnig är du som kan falla i vattnet få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit dig upp till ytan, kan simma 200 m på djupt vatten varav 50 m på rygg.

Socialförvaltningen

Dina arbetsuppgifter går ut på att sätta guldkant på vardagen för de boende exempelvis genom samtal, högläsning, spel, musik, bakning, promenader eller annat som de boende önskar göra. Det kan också handla om att tillsammans med övrig personal anordna lite festligare aktiviteter för de boende. Praktiskt arbete så som sängbäddning, diskning och dukning med mera ingår också. 

Teknik- och serviceförvaltningen

Gata/Park
Inom Gata/park kan du bland annat få arbeta med gräsklippning, rensning av planteringar, skräpplockning, skötsel av redskap, arbete på återvinningscentralen, flytt av möbler och röjning i källare och förråd.
Lokalförsörjning
Här kan du få arbeta med blandade fastighetsskötaruppgifter så som rensa planteringar, olja möbler/lekredskap, ommöblering av lokaler, röja ur förråd med mera.
Skene Skog Återvinningscentral
När du arbetar på återvinningscentralen kan arbetet innebära målarjobb, guidning av kunder som kommer med avfall, sopning och städ, röjning av sly med trimmer med mera.
Kost- och städservice
Som städare ingår du i en arbetsgrupp med kommunens ordinarie städare. I arbetsuppgifterna ingår grundstädning, storstädning, golvvård eller flyttstädning i kommunens lokaler.

Som måltidspersonal kan du få jobba i något av kommunens storkök med livsmedelshantering, diskning, servering och liknande. Kommunens storkök producerar måltider inom fritidsverksamheter, skolor, förskolor och äldreomsorg.

Kommunledningskontoret

Enklare IT-arbetsuppgifter och administration i den dagliga verksamheten.

Kontaktperson för feriearbeten är:

Frida Jellbo Svensdotter, Frida.JellboSvensdotter@mark.se 

Ansökan om feriearbete, ansök senast 4/3

Födelseår
Är du simkunnig?
Har du körkort för bil?
På vilka arbetsplatser kan du tänka dig att arbeta?

 

Publicerad av: Marks kommun