Feriearbete 2019

Feriearbetare vid kommunens reception.

Senast uppdaterad den 1 mars 2019

Nu har du som är född 2001 eller 2002 möjlighet att prova på arbetslivet i Marks kommun genom ett feriearbete. Ansökningsperioden för 2019 är nu öppen och pågår fram till den 26/2. Vi kan inte lova att du får arbeta inom just den verksamheten du sökt.

Du som uppfyller följande punkter är välkommen med en ansökan:
• Du är född år 2001 eller 2002
• Du är folkbokförd i Marks kommun
• Du har inte tidigare haft feriearbete i Marks kommun
Du kan då bli erbjuden ett feriearbete på tre sammanhängande veckor mellan vecka 25-33. Varje vecka arbetar du 30 timmar, vilket sammanlagt blir 90 timmar under en period. När du har tackat ja till en plats kan du inte byta veckor eller vara ledig.

Ansökan om feriearbete

Ansökan till feriearbete gör du direkt på formuläret längre ned på denna sida.
Feriebasen är öppen för din ansökan från och med 16 januari - 26 februari 2019.

OBS! Ansökningstiden för feriearbeten 2019 har nu gått ut!

Lön

2019 års lönenivå är 78 kr per timma inklusive semesterersättning. Observera att lönen betalas ut i efterskott (månaden efter du har utfört ditt arbete.)

Hur väljer vi ut dig som får feriearbete?

Vi lottar ut vilka som ska bli erbjudna en plats bland alla som har sökt. Därefter fördelas platserna så gott det går efter önskemål och eventuella krav såsom ålder, körkort och simkunnighet. Du kan ha önskemål om var du helst vill jobba, men vi kan inte lova att du får arbete inom just den verksamhet som du har sökt.

Råd och tips inför ditt feriearbete

Feriearbete kan vara det första mötet med arbetslivet så ta till vara på den chansen! Vi vill förbereda dig på att chef och arbetsledare kommer att ställa krav på dig, de som tar emot dig som feriearbetare förväntar sig av dig att du ska vara aktiv i verksamheten, passa tider, följa arbetsplatsens regler och meddela om du är sjuk.

Dessa jobb erbjuder vi i Marks kommun:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Arbete i förskola med barn 1-5 år. Allt lärande i förskola ska ske i lekfulla former och meningsfulla sammanhang. Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med de övriga i arbetslaget delta i förskolans alla aktiviteter såväl utomhus som inne. Även praktiskt arbete såsom städ, tvätt med mera ingår också.

Kultur-och fritidsförvaltningen

På kultur- och fritidsförvaltningen kan du få arbeta som aktivitetsvärd eller badvärd.
Som aktivitetsvärd arbetar du huvudsakligen med att planera och genomföra aktiviteter med och för ungdomar, detta kan ske var helst i kommunen. Du kan även få rycka in som badvärd vid behov.
Som badvärd arbetar du huvudsakligen med service i olika former, såsom kassahantering, försäljning och badbevakning. Du kommer även att arbeta med städning samt planering utförande av aktiviteter för barn/ungdomar.
Krav på både badvärd och aktivitetsvärd är att du ska vara simkunnig och ha vattenvana.
Definition på simkunnighet: Simkunnig är du som kan falla i vatten och få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit dig upp till ytan kan simma 200 m på djupt vatten varav 50 m på rygg.

Socialförvaltningen / Äldreomsorgen

Dina arbetsuppgifter gå ut på att sätta guldkant på vardagen för de boende exempelvis genom samtal, högläsning, spel, musik, bakning, promenader eller annat som de boende önskar. Det kan också handla om att tillsammans med övrig personal anordna lite festligare aktiviteter för de boende. Praktiskt arbete såsom sängbäddning, diskning och dukning med mera ingår också.

Teknik-och serviceförvaltningen
Gata/park

Inom Gata/park kan du bland annat få arbeta med gräsklippning, rensning av ogräs, skräpplockning, skötsel av redskap, arbete på återvinningscentralen, flytt av möbler och röjning i källare och förråd.

Lokalförsörjningen

Här kan du få arbeta med blandade fastighetsskötaruppgifter såsom att rensa planteringar, olja möbler/lekredskap, ommöblering av lokaler, röja ur förråd mm.

Skene Skog Återvinningscentral

När du arbetar på återvinningscentralen kan arbetet innebära målarjobb, guidning av kunder som kommer med avfall, sopning och städning, röjning av sly med trimmer mm.

Kost- och städservice

Som städare ingår du i en arbetsgrupp med kommunens ordinarie städare. I arbetsuppgifterna ingår grundstädning, storstädning, golvvård eller flyttstädning i kommunens lokaler.
Som måltidspersonal kan du få jobba i något av kommunens storkök med livsmedelshantering, diskning, servering och liknande. Kommunens storkök producerar måltider inom fritidsverksamheterna, skolor, förskolor och äldreomsorg.

Kommunledningskontoret

Här kan du bland annat få arbeta med enklare IT-arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten.

Kontaktperson för feriearbeten är:

Sara Turebo, Sara.Turebo@mark.se

Välkommen med din ansökan!

Publicerad av: Marks kommun