Praktisera eller gör ditt examensarbete hos oss

Senast uppdaterad den 28 februari 2022

Du som är student vid högskola, universitet eller yrkesutbildning har massor av spännande möjligheter i Marks kommun. Här kan dina specifika kunskaper utvecklas och fördjupas.

Praktik ger möjlighet att pröva ett yrke på någon av alla olika arbetsplatser som finns i Marks kommun. Det är ett sätt att lära känna arbetsmiljön och arbetssätt, och att ta reda på vad du vill jobba med i framtiden. Du kan också göra ditt examensarbete här i Mark. Det kan antingen utgå från dina egna förslag eller bygga på några av de önskemål som finns och som grundar sig på någon verksamhets verkliga behov.

Ansökan

Vi har en kommungemensam samordning när det gäller praktik och examensarbete för studenter från högskola, universitet eller yrkesutbildning. Lämna din ansökan här så blir du kontaktad inom kort.

Klickar du på länken så kommer du till kommunens ansökningsformulär.

Kommunen tar emot studerande även i en rad andra sammanhang. Lärarstudenter kan direkt kontakta barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har också hand om feriearbeten. Du som studerar till sjuksköterska kan direkt kontakta socialförvaltningen. 

Presentation av våra förvaltningar

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är till för de som bor i kommunen och är i behov av omsorg, stöd eller vård.
Förvaltningen är organiserad i tre verksamheter: äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ-och  familjeomsorg. Socialförvaltningens främsta arbetsområden är:

 • Biståndshandläggning
 • Hälso- och sjukvård
 • Stöd och omsorg till äldre
 • Stöd och omsorg till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning
 • Stöd och omsorg till individer och familjer
 • Rehabilitering vad gäller arbetsterapi och sjukgymnastik  

Barn och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen är till för våra barn, elever, studerande och vårdnadshavare.

Barn och utbildningsförvaltningen är organiserad i följande verksamhetsområden: 

 • Förskola
 • Fritidshem
 • Grundskola
 • Särskola
 • Gymnasieskola med vuxenutbildning
 • Elevhälsa

Som stöd åt verksamheterna finns ett centralt kansli som bland annat hanterar exempelvis ansökan om plats till förskola, skolskjuts, kvalitets-och arbetsmiljöarbete, samt kontakter med andra myndigheter och huvudmän.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är till för alla medborgare i Marks kommun, näringsidkare och besökare. Förvaltningen är indelad i tre delar som styrs av varsin nämnd:

samhällsutvecklingsenheten, byggenheten och miljöenheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med allt från detaljplanering och bygglov till naturvård och livsmedelskontroll.

Teknik- och serviceförvaltningen

Teknik och serviceförvaltningen är till för kommunens medborgare och förvaltningarnas verksamheter.  Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för vatten och avloppsförsörjning, avfallshantering, gator, vägar och parker. Förvaltningen ansvarar även för kommunens interna service i form av kost, städ, lokaler, administration, ekonomi och personalstöd.

Kultur och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ger stöd till studieförbund och föreningar, ansvarar för ungdomsverksamhet, idrottsanläggningar och kommunens bad. Förvaltningen ansvarar också för biblioteken, Rydals museum och den övriga kommunala kulturverksamheten i form av kulturarrangemang, kultur i förskolan och konst. Kulturskolan är också en del av förvaltningen. Förvaltningen är indelad i tre enheter: stab-och utvecklingsenheten, fritidsenheten och kulturenheten.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sju enheter under kommundirektören, ekonomi, HR, kansli, digitalisering, kommunikation och näringsliv, skydd- och säkerhet och inköp.

Publicerad av: Marks kommun