Praktisera eller gör ditt examensarbete hos oss

Bild på två studenter i biblioteksmiljö, med böcker i händerna.

Foto: Bild på två studenter.

Senast uppdaterad den 10 november 2023

Du som är student vid högskola, universitet eller yrkesutbildning har massor av spännande möjligheter i Marks kommun. Här kan dina specifika kunskaper utvecklas och fördjupas.

Praktik ger möjlighet att pröva ett yrke på någon av alla olika arbetsplatser som finns i Marks kommun. Det är ett sätt att lära känna arbetsmiljön och arbetssätt, och att ta reda på vad du vill jobba med i framtiden. Du kan också göra ditt examensarbete här i Mark. Det kan antingen utgå från dina egna förslag eller bygga på några av de önskemål som finns och som grundar sig på någon verksamhets verkliga behov.

Ansökan

Vi har en kommungemensam samordning när det gäller praktik och examensarbete för studenter från högskola, universitet eller yrkesutbildning. Lämna din ansökan här så blir du kontaktad inom kort.

Klicka här för att komma till kommunens ansökningsformulär.

Kommunen tar emot studerande även i en rad andra sammanhang. Lärarstudenter kan direkt kontakta barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har också hand om feriearbeten. Du som studerar till sjuksköterska kan direkt kontakta socialförvaltningen. 

Presentation av våra förvaltningar

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är till för de som bor i kommunen och är i behov av omsorg, stöd eller vård.
Förvaltningen är organiserad i tre verksamheter: äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ-och  familjeomsorg. Socialförvaltningens främsta arbetsområden är:

 • Biståndshandläggning.
 • Hälso- och sjukvård.
 • Stöd och omsorg till äldre.
 • Stöd och omsorg till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
 • Stöd och omsorg till individer och familjer.
 • Rehabilitering vad gäller arbetsterapi och sjukgymnastik.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen är till för våra barn, elever, studerande och vårdnadshavare.

Barn och utbildningsförvaltningen är organiserad i följande verksamhetsområden: 

 • Förskola.
 • Fritidshem.
 • Grundskola.
 • Anpassad skola.
 • Gymnasieskola med vuxenutbildning.
 • Elevhälsa.

Som stöd åt verksamheterna finns ett centralt kansli som bland annat hanterar exempelvis ansökan om plats till förskola, skolskjuts, kvalitets-och arbetsmiljöarbete, samt kontakter med andra myndigheter och huvudmän.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är till för alla medborgare i Marks kommun, näringsidkare och besökare. Förvaltningen är indelad i tre enheter som styrs av varsin nämnd:

samhällsutvecklingsenheten, byggenheten och miljöenheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med allt från detaljplanering och bygglov till naturvård och livsmedelskontroll.

Teknik- och serviceförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för vatten och avloppsförsörjning, avfallshantering, gator, vägar och parker. Vi ansvarar även för kommunens interna service i form av lokaler, kost, städ och löneservice samt fordonsadministration.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ger stöd till studieförbund och föreningar, ansvarar för ungdomsverksamhet, idrottsanläggningar och kommunens bad. Förvaltningen ansvarar också för biblioteken, Rydals museum och den övriga kommunala kulturverksamheten i form av kulturarrangemang, kultur i förskolan och konst. Kulturskolan är också en del av förvaltningen. Förvaltningen är indelad i tre enheter: stab-och utvecklingsenheten, fritidsenheten och kulturenheten.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sju enheter under kommundirektören, ekonomi, HR, kansli, digitalisering, inköp, kommunikation, näringsliv, destination och hållbarhet samt skydd- och säkerhet. Här finns också 

delar av samhällsutvecklingsenheten, nämligen de team som arbetar med följande frågor:

 • översiktsplan inklusive strategiska frågor som gäller kollektivtrafik, infrastruktur och bredband.
 • mark och exploatering.
 • geografisk information.
 • Enheten för näringsliv, destination och hållbarhet.

Publicerad av: Marks kommun