Glöm Göteborg. Tänk bort Stockholm. Tänk Mark och på ett nytt jobb. 13 nya medarbetare tack.

Senast uppdaterad den 10 januari 2017

Det finns få kommuner i Sverige som kan matcha Marks kommun. Vi har något så ovanligt som en urstark ekonomi. Och vi växer på alla håll och kanter. Inte så märkligt eftersom allt fler får upp ögonen för vilken livskvalitet vi erbjuder.

Det här är därför mer än en jobbannons – det är ett erbjudande om ett annat, bättre liv präglat av gemenskap.

13 nya medarbetare tack

För att hantera vår expansion behöver vi nya chefer och nya medarbetare till vårt Bygg- och Miljökontor, alla med en stark vilja att bidra till utvecklingen av kommunen:

 • Förvaltningschef Bygg- och Miljökontoret.
 • Enhetschef Byggenheten.
 • Enhetschef Miljöenheten.
 • Ett 10-tal medarbetare till Bygg- och Miljökontoret.

Välkommen till gemenskapen på vårt kontor!

På Bygg- och Miljökontoret arbetar vi med allt från bygglov till livsmedelskontroll. Vårt kontor består av två enheter: Byggenheten och Miljöenheten.

Byggenheten med drygt 20 medarbetare ansvarar för att utföra plan- och byggnadsnämndens myndighetsutövning och rådgivning. Vi arbetar med översiktsplanering, mark- och exploatering, detaljplanering, bygglov, kulturmiljö, strandskyddsdispenser och kartproduktion.

Miljöenheten har också ett 20-tal medarbetare som ansvarar för kommunens miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och naturvård.

Kommunen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har ett starkt fokus på utveckling. Det är även inriktningen i din roll. Ditt nya jobb gör skillnad – du är med och formar och utvecklar Marks kommun till en framgångsrik kommun.

Förvaltningschef Bygg- och Miljökontoret

Här får du en möjlighet att vara med och utforma kommunens nya Bygg- och Miljökontor tillsammans med ett 40-tal medarbetare. Kommunen har ett pågående arbete med ny översiktsplan och fördjupade översiktsplaner, där Bygg- och Miljökontoret spelar en avgörande roll.

Du ska tillsammans med enhetscheferna utveckla verksamheten och bygga starka team. Tillsammans utvecklar ni verksamheten genom att införa effektiva system för att hantera enheternas ärenden. Du har budgetansvar och personalansvar samt arbetsmiljöansvar, som innebär att skapa rätt organisatoriska förutsättningar för enhetschefer och medarbetare – alltid med kommuninvånarnas bästa för ögonen.

Som förvaltningschef leder du i förvaltningens alla utvecklingsprojekt, nämndplanering, kvalitetsutveckling och kommunens samhällsplanering.

Du är föredragande i Plan- och Byggnadsnämnden samt Miljönämnden och i vissa frågor även i Kommunstyrelsen. Dessutom företräder du förvaltningen internt och externt. Du ingår också i kommunens koncernledningsgrupp med fokus på strategisk utveckling.

Förvaltningschef är anställd av kommunstyrelsen och direkt underställd kommunchefen.

Enhetschef Byggenheten

Ditt nya jobb erbjuder en rad olika arbetsuppgifter. Du ska bland annat:

 • styra verksamheten mot de politiskt uppsatta målen, leda och stödja medarbetarna, driva utvecklingsarbete, leda och stärka enhetens struktur och arbetet med verksamhetens rutiner samt företräda byggenheten internt och externt
 • ansvara för myndighetsutövning enligt plan- och byggnadsnämndens gällande delegationsordning
 • leda, samordna, utveckla och följa upp byggenhetens arbete
 • vara en viktig kontaktyta gentemot kommunens olika intressenter som kommuninvånare, näringsliv samt statliga och regionala aktörer
 • vara delaktig i tidiga skeden av etableringsärenden och delta i den övergripande samhällsplaneringen i kommunen
 • delta i nämndplanering, utvecklingsprojekt och kvalitetsutveckling
 • ersätta förvaltningschef och enhetschef på miljöenheten vid semester och frånvaro.

Som enhetschef rapporterar du direkt till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du har budget- och personalansvar samt arbetsmiljöansvar.

Enhetschef Miljöenheten

Ditt nya jobb erbjuder en rad olika arbetsuppgifter. Du ska bland annat:

 • styra verksamheten mot de politiskt uppsatta målen, leda och stödja medarbetarna, driva utvecklingsarbete, leda och stärka enhetens struktur och arbetet med verksamhetens rutiner samt företräda miljöenheten internt och externt
 • ansvara för myndighetsutövning enligt miljönämndens gällande delegationsordning
 • leda, samordna, utveckla och följa upp miljöenhetens arbete
 • vara en viktig kontaktyta gentemot kommunens olika intressenter som kommuninvånare, näringsliv samt regionala och statliga aktörer
 • delta tidigt med etableringsärenden
 • delta i nämndplanering, utvecklingsprojekt och kvalitetsutveckling
 • ersätta förvaltningschef och enhetschef på byggenheten vid semester och frånvaro.

Som enhetschef rapporterar du direkt till förvaltnings­chefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du har budget- och personalansvar samt arbetsmiljöansvar.

Du vet vad som krävs.
Känner du igen dig i arbetsbeskrivningarna vet du vad som krävs. Du har rätt utbildning och rätt erfarenhet. Lika viktiga är dina personliga egenskaper och förmågor – strukturerad och tydlig ledare med drivkraft, energi, lust och viljan att utveckla.

För övriga tjänster

Läs rekryteringsannonserna under Lediga jobb eller klicka här.

En sista knuff

Nära storstaden ligger Marks kommun. Kinna är kommunens administrativa och kommersiella centrum. Kommunen har drygt 34 000 invånare och i kommunen arbetar cirka 3 300 personer. Det innebär att Mark är en medelstor kommun med Borås, Göteborg och Varberg på bekvämt pendlingsavstånd med täta buss- och tågturer. Här är det läge för det goda livet! Läs mer om kommunen på www.mark.se.

Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Omfattning: Heltid.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@cordovan.se.

Din ansökan ser vi fram emot senast den 22 januari via ansokgbg@cordovan.se.

Fackliga företrädare
Therese Lindh
SACO
0320-21 72 16

Birgitta Swedblom
Vision
0320-21 70 48

Publicerad av: Marks kommun