Vikarie i förskola och skola

Senast uppdaterad den 10 april 2018

Just nu bedömer vi att behovet av vikarier inom förskolan är täckt fram till sommaren. I augusti igen är du välkommen att anmäla ditt intresse.

Vikariera inom förskola

Inom förskolan används bemanningssystemet Time Care Pool. Är du intresserad av att vikariera inom förskolan bokar du en tid för intervju hos en förskolechef, kontaktuppgifter finns i filen "Information till blivande vikarier inom förskola och skola". Till intervjun behöver du ta med dig ett utdrag ur belastningsregistret.

Utdrag ur belastningsregistret beställer du på polismyndighetens hemsida. Använd blanketten: För arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.  

Vikariera inom grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning

För att vikariera inom grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning ska du fylla i flera olika blanketter. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen, Britt Haggren på 0320 21 73 31 eller britt.haggren@mark.se för att få blanketter och informationsmaterial.

Du ska också boka tid för en introduktionsintervju. Kontaktuppgifter till rektorer som håller i intervjuer finns i filen "Information till blivande vikarier inom förskola och skola". Till intervjun tar du med dig de ifyllda blanketterna och ett utdrag ur belastningsregistret.

Utdrag ur belastningsregistret beställer du på polismyndighetens hemsida. Använd blanketten: För arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.  

Publicerad av: Marks kommun